Úvod

Skladovanie

Skladovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch na Slovensku má viac ako 40-ročnú tradíciu. Zásobníky zohrávajú kľúčovú rolu pri zabezpečovaní plynulých dodávok plynu na Slovensko, a zároveň sú efektívnym nástrojom pre podporu obchodovania na plynárenskom trhu.

Skladovacie produkty

Prečítaj si viac

Prieskum a ťažba

Divízia prieskumu a ťažby má v dejinách spoločnosti NAFTA spolu so skupinou podzemných zásobníkov kľúčové postavenie  vďaka rozsiahlym skúsenostiam, silnému tímu odborníkov a vysokej miere úspešnosti. Svojou účasťou v kombinovaných projektoch doma aj v zahraničí (rounds, farm in) sa NAFTA usiluje vybudovať vhodné portfólio. V súčasnosti sa divízia PaŤ ako dlhodobý partner chce podieľať na projektoch v oblasti prieskumu a rozvoja PaŤ.

Služby v oblasti prieskumu

Prečítaj si viac