Kariéra

Spoločnosť  NAFTA je moderná firma s dlhoročnou tradíciou, ktorá vytvára jedinečnú príležitosť nájsť uplatnenie v zaujímavom a dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví. 

Aktuálne voľné pracovné pozície
Ak Vás zaujme niektorá z ponúkaných profesií, kontaktuje, prosím, prostredníctvom e-mailu osobu uvedenú pri danej pozícii.
Akademická činnosť
Ak by ste radi vypracovali bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu na tému súvisiacu so spoločnosťou NAFTA, u nás máte príležitosť zamerať sa na rôzne oblasti. 
 
Odborná prax
Našich odborníkov a naše know-how môžete spoznať aj počas štúdia. Záujemcom ponúkame možnosť absolvovať u nás stredoškolskú alebo vysokoškolskú odbornú prax.
 
Kontaktujte nás:
 
NAFTA a. s.
Oddelenie ľudských zdrojov
Votrubova 1
P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 (0)2-4024 2111