I025_22 – Pripojenie ovládacích staníc sond do riadiaceho systému / Připojení…
I068 – Nástrek etanolu za meracie trate na sondách P-62,96,97 / Nástřik etanolu…
Subscribe to