Procurement
Announcements of competitive public tenders, selection procedures and calls
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Registration

You need to register in order to enter our shopping portal.
Registration

Current competitions

„Fotovoltická elektráreň Skládka Gbely Bašty – spracovanie projektovej dokumentácie“
Vzduchový chladič brídových pár CL2 pre IA : Obnova RK2,3
Obnova RK2,3 – výroba a dodávka rekoncentračného kotla a výmenníkov / Restoration of RK2,3 - production and delivery of a TEG regenerator and exchangers
Obnova ultrazvukového meradla ZS3 a Obnova ultrazvukového meradla ZS1
Geologická databáza
Obnova ohrevov OH5,6 – výroba a dodávka kotla K3n
Výroba a dodávka 2 ks čerpadiel pre IA : RK 2-3
Výmena teplovodných kotlov K10, K11 na CAG
Výmena rozvádzačov RM318 RM328 a RSB
I015 – Odlučovače oleja - dodávka zariadení

Basic information

Basic information

Procurement department purchases goods, services and works needed by NAFTA through public procurement, public tenders, competitive bidding and contract management.

  • Public procurement

Certain tenders related with the core business of the company are announced and managed in line with Act 25/2006 Coll. On Public Procurement as amended.

  • Public Tenders

Some tenders comply with applicable laws and are announced and managed in line with competition provisions under Act 513/1991 Coll. Commercial Code as amended.

  • Competitive bidding

Other tendering is governed by Act 513/1991 Coll. Commercial Code as amended, by Act 40/1964 Coll. Civil Code as amended and by applicable internal regulations of NAFTA.

 
Contact us:

Procurement Department
NAFTA a.s.
Votrubova 1
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovak Republic
Fax: +421- (0)2-4024 2531