Obstarávanie
Oznámenia o vyhlásení obchodných verejných súťaží, výberových konaní a výziev
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Registrácia

Pre prístup do nášho nákupného portálu je potrebné sa zaregistrovať.
Registrovať sa

Aktuálne prebiehajúce súťaže

Obnova technológie reg. TEG ZS3 - spracovanie PD
Hydraulický kľúč 4“– 13 5/8“
Zabezpečení poskytovatele úklidových služeb pro PZP Dolní Bojanovice
Obstaranie Citect Scada
Úprava bezpečnostných ventilov na sondách ZS6 – projektová dokumentácia pre 2. etapu
In-line inspection of gas pipeline ZS6 CA UGS DN 450 PN 100
Diagnostika a oprava identifikovaných vád na plynovode CA PZZP – TRP DN 700 PN 64
Výmena guľových uzáverov rok 2025 pre stredisko ZS3 - kolektorovňa - dodávka
Prieskum trhu Likvidácia technológie ZPS GB
Obnova teplovodných kotlov ZS2 a ZS3
Mobilné dátové a hlasové služby
Dobudovanie ochrany na strediskách ZSG1 a ZSG3 – časť IBS
SW - Dochádzkový systém
Štandardy pre Sprievodnú dokumentáciu

1/2

Predchádzajúce Ďalej
Štandardy pre Sprievodnú dokumentáciu

2/2

Predchádzajúce Ďalej

Základné informácie

Základné informácie

Odbor nákupu zabezpečuje tovary, služby a práce pre potreby spoločnosti NAFTA formou verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, výberových konaní a manažmentu zmlúv.

  • Verejné obstarávanie

Niektoré súťaže týkajúce sa hlavného predmetu činnosti spoločnosti sú vyhlasované a riadené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Obchodné verejné súťaže

Niektoré súťaže sú v zmysle platných právnych predpisov vyhlasované a riadené v súlade s príslušnými ustanoveniami o obchodnej verejnej súťaži zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  • Výberové konania

Ostatné výberové konania sú riadené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a platnými internými nariadeniami spoločnosti NAFTA a.s.

 
Kontakt:

Odbor nákupu 
NAFTA a.s.
Votrubova 1
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
Fax: +421- (0)2-4024 2531