História
Viac ako 100 rokov skúseností
História História

História ťažby a skladovania plynu

Udalosti z prieskumu a ťažby
Udalosti zo skladovania
Všeobecné udalosti
2020
NAFTA získala ďalšiu možnosť prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Ukrajine v projektoch - Grunivska a Okhtyrska
 
2020
NAFTA rozšírila svoje pôsobenie o Veľkú Britániu, kde poskytuje technicko – servisné služby pre PZZP Humbly Grove
 
2019
NAFTA sa stala víťazom tendra o Vatazhkivsku licenciu
 
2019
NAFTA realizovala prvý prieskumným vrt Užhorod - 101 na západnej Ukrajine
 
2018
NAFTA uskutočnila akvizíciu podzemných zásobníkov zemného plynu (Breitbrunn/ Eggstätt, Inzenham - West a Wolfersberg) so spoločnosťou DEA Deutsche Erdoel AG v nemeckom Bavorsku
 
2017
NAFTA spolu s partnermi zrealizovala 3D seizmické merania v okolí Trnavy na Slovensku a Užhorodu na Ukrajine
 
2016
Partnerstvo so spoločnosťou Cub Energy Inc. pri rozvoji ťažby uhľovodíkov v oblasti Užhorod na Ukrajine
 
2016
Partnerstvo so spoločnosťou Vermilion Energy pri rozvoji prieskumnej licencie Trnava na západnom Slovensku
 
2015
NAFTA sa stáva partnerom rakúskej spoločnosti RAG pri vytvorení testovacieho zariadenia na uskladňovanie obnoviteľnej energie
 
2014
Dokončenie výstavby projektu Gajary-Báden – skladovacia kapacita 2,5 mld. m3
 
2012
NAFTA ako prvá spoločnosť v Európe uvádza na trh nový Opčný produkt
 
2011
Uvedenie do prevádzky 2. etapy podzemného zásobníka Gajary-Báden – kapacita podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA 2,3 mld. m3
 
2008
Začiatok výstavby nového podzemného zásobníka zemného plynu Gajary-Báden
 
2006
Technickou optimalizáciou sa zvyšuje skladovacia kapacita zásobníkov NAFTA na cca 2 mld. m3
 
2005
Projekt spolupráce vo Viedenskej panve – prvý hĺbkový vrt do predneogénneho podložia (2005 - 2011)
 
2003
Strategické rozhodnutie vytvoriť dve kľúčové divízie spoločnosti NAFTA – Skladovanie a Prieskum a ťažba
 
1997
Dokončenie výstavby 4. etapy podzemného zásobníka Láb
Dokončenie výstavby 4. etapy podzemného zásobníka Láb Dokončenie výstavby 4. etapy podzemného zásobníka Láb
 
1993
Založenie spoločnosti POZAGAS spoločnosťou NAFTA a jej partnermi
 
1988
Prvá 3D seizmická modelácia uskutočnená vo Viedenskej panve
 
1988
Komplex zásobníkov Láb dosahuje kapacitu 1,7 mld. m3 a denný vtlačno-ťažobný výkon 20 mil. m3
 
1984
Spustenie 3. etapy podzemného zásobníka Láb
 
1979
Dokončenie 2. etapy podzemného zásobníka Láb – zvýšenie ročnej skladovacej kapacity na 350 mil. m³
1979 1979
 
1977
Skúšobná prevádzka 1. etapy podzemných zásobníkov Láb s ročnou skladovacou kapacitou 200 mil. m³
 
1975
Realizácia najhlbšieho ropného vrtu – Šaštín 12 (6 505 m)
 
1973
Objavenie nového rozsiahleho ložiska Gajary-báden
 
1973
Prvé kubické metre plynu prúdia do zásobníkových ložísk
 
1972
Prvá 2D seizmická modelácia s použitím technológie CPR
 
1971
Výstavba podzemných skladovacích objektov vo Viedenskej panve na území západného Slovenska
 
1970
Výstavba prepravného plynovodu Bratstvo z Ruska cez územie Slovenska
 
1966
Rozvoj koncepcie využitia doťažovaných ložísk na skladovanie zemného plynu
 
1966
Začiatok ťažby zemného plynu na východnom Slovensku
 
1963
Ťažba ropy na Slovensku dosahuje 84,5 tisíc ton ročne
 
1959
Vrchol ťažby zemného plynu na Slovensku – 1,3 mld. m³ za rok
 
1958
Začiatok intenzívnej plynofikácie Slovenska
 
1952
Prvá modelácia na základe seizmických vĺn
 
1950
Komerčné využívanie vedľajšieho produktu ťažby ropy – zemného plynu
 
1946
Zlúčenie ropného priemyslu na Slovensku a v Čechách
 
1927
Ročný objem ťažby ropy v Gbeloch na úrovni 9 146 ton
1927 gbely 1927 gbely
 
1914
Začiatok priemyselnej ťažby ropy na území Slovenska
 
1913
Objavenie ložiska ťažkej ropy pri Gbeloch, Slovensko (vtedajšie Rakúsko-Uhorsko)