Kontakt pre
podporu projektov
Informácie o možnosti podpory verejnoprospešných aktivít
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Kontakt pre verejnoprospešné aktivity

Kristián PRIBILA
Externá komunikácia
Tel: + +421 2 4024 2549
Mobil: +421 908 712 614
Email: info@nafta.sk

Radi Vám poskytneme informácie o možnosti podpory verejnoprospešných aktivít. Vyplnenú Žiadosť - Zelené regióny alebo Žiadosť - Interaktívne vzdelávanie prosím zasielajte na email: info@nafta.sk alebo adresu:

NAFTA a.s.
P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika

Baratislava Baratislava