Kontakt pre
podporu projektov
Informácie o možnosti podpory verejnoprospešných aktivít
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Kontakt pre verejnoprospešné aktivity

Mgr. Barbora Janvars
Externá komunikácia
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: + 421 918 855 776
Email: info@nafta.sk

Radi Vám poskytneme informácie o možnosti podpory verejnoprospešných aktivít. Vyplnenú Žiadosť - Zelené regióny alebo Žiadosť - Interaktívne vzdelávanie prosím zasielajte na email: info@nafta.sk alebo adresu:

NAFTA a.s.
P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika

Baratislava Baratislava