Obstarávanie
projekty
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Obstarávanie - projekty

NAFTA a s. vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zákazky mimo zákona o verejnom obstarávaní na:

  • "Geochemický modelovací SW."

Viac informácií TU.

  • "KONZULTANT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE PROJEKT IPCEI - H2I S/D"

 Viac informácií TU.

  • "3D seizmické merania a vyhodnotenie nameraných seizmických údajov v oblasti Ptrukša, Slovensko"

          Viac informácií TU