Obstarávanie
projekty
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Obstarávanie - projekty

Aktuálne súťaže

NAFTA a s. vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zákazky mimo zákona o verejnom obstarávaní na:

 

  • „Testovanie mechanických vlastností materiálov vystavených vodíkovej atmosfére“

Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 06.05.2024 do 10:00 hod.

Viac informácií TU

 

Ukončené súťaže

  • "Geochemický modelovací SW."

Súťaž uzatvorená dňa: 20.06.2023
Výsledky súťaže budú zverejnené po schválení.

 

  • "Konzultant verejného obstarávania pre projekt IPCEI - H2I S/D"

Súťaž uzatvorená dňa: 21.06.2023
Výsledky súťaže budú zverejnené po schválení.

 

  • "3D seizmické merania a vyhodnotenie nameraných seizmických údajov v oblasti Ptrukša, Slovensko"

Súťaž uzatvorená dňa: 22.06.2023.
Výsledky súťaže budú zverejnené po schválení.

 

  • "Microbiálne reakcie"

Súťaž uzatvorená dňa: 26.07.2023.
Výsledky súťaže budú zverejnené po schválení.

 

  • "Reservoir rock, cement testing"

Súťaž uzatvorená dňa:  26.07.2023.
Výsledky súťaže budú zverejnené po schválení.

 

  • "Tesniaca vrstva"

Súťaž uzatvorená dňa: 14.08.2023.
Výsledky súťaže budú zverejnené po schválení.

 

  • "Supervízia 3D seizmického merania v oblasti Východoslovenskej nížiny na Slovensku"

Súťaž uzatvorená dňa: 28.8.2023

Výsledky súťaže TU.

 

  • "Lomove mechanicke testy"

Súťaž uzatvorená dňa: 31.10.2023.
Výsledky súťaže budú zverejnené po schválení.

 

  • “Modelling"

​​​​Súťaž uzatvorená dňa: 19.12.2023.
Výsledky súťaže budú zverejnené po schválení.