Obstarávanie
projekty
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Obstarávanie - projekty

NAFTA a s. vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zákazky mimo zákona o verejnom obstarávaní na:

 

  • "Geochemický modelovací SW."

Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 20.06.2023 o 10:00 hod.

Viac informácií TU.

 

  • "Konzultant verejného obstarávania pre projekt IPCEI - H2I S/D"

Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 21.06.2023 o 10:00 hod.

 Viac informácií TU.

 

  • "3D seizmické merania a vyhodnotenie nameraných seizmických údajov v oblasti Ptrukša, Slovensko"

Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 22.06.2023 o 10:00 hod.

Viac informácií TU

 

  • "Microbiálne reakcie"

Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 26.07.2023 o 10:00 hod.

Viac informácií TU

 

  • "Reservoir rock, cement testing"

Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 26.07.2023 o 10:00 hod.

Viac informácií TU

 

  • "Tesniaca vrstva"

Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 14.08.2023 o 10:00 hod.

Viac informácií TU

 

  • "Lomove mechanicke testy"

Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 31.10.2023 do 10:00 hod.

Viac informácií TU

 

  • “Testy konštantného zaťaženia"

​​​​Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 22.11.2023 do 10:00 hod.

Viac informácií TU

 

  • Modelling"

​​​​Lehota na predkladanie ponúk sa uzatvára 19.12.2023 do 10:00 hod.

Viac informácií TU