Platforma na rezerváciu
sekundárnej kapacity
Informácie pre účastníkov trhu s plynom
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Platforma na rezerváciu sekundárnej kapacity

Aktuálna ponuka

Klient má záujem o nákup plynu v zásobníku. Detaily ponuky sú nasledovné:

Objem250 GWh
Termín1.4.2023
Miestozásobník NAFTA
Cenapredmetom dohody

 

Záujemcovia o spojenie s protistranou nás môžu kontaktovať na storage@nafta.sk.

__________________________________________________________________________

Tento systém má slúžiť pre účastníkov trhu s plynom na rýchlu a korektnú výmenu informácií pre sekundárne obchodovanie s nevyužitou uskladňovacou kapacitou v zásobníkoch spoločnosti NAFTA.

Každý zákazník, ktorý chce zverejniť svoju ponuku alebo dopyt po skladovacej kapacite, nás môže kontaktovať na storage@nafta.sk.

Sekundárne obchodovanie s uskladňovacou kapacitou sa uskutočňuje v súlade s bodom 2.4.5 Prevádzkového poriadku.