Úvod

O spoločnosti

Sme moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania zemného plynu a slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Priaznivé geologické podmienky a výhodná poloha zásobníkov vytvárajú ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete.

Skladovanie plynu

Skladovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch na Slovensku má viac ako 40-ročnú tradíciu. Zásobníky NAFTA zohrávajú kľúčovú rolu pri zabezpečovaní plynulých dodávok plynu na Slovensko ale aj do krajín EÚ, a zároveň sú efektívnym nástrojom pre podporu obchodovania na plynárenskom trhu.

Prieskum a ťažba

Prieskum a ťažba uhľovodíkov má v dejinách spoločnosti NAFTA kľúčové postavenie vďaka rozsiahlym skúsenostiam, silnému tímu odborníkov a vysokej miere úspešnosti. Svojou účasťou v kombinovaných projektoch doma aj v zahraničí sa NAFTA usiluje vybudovať vhodné portfólio služieb v tejto oblasti.