Skladovanie
plynu
Paneurópsky operátor s vysokou úrovňou skladovacích služieb
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Skladovanie plynu

Na podzemné skladovanie zemného plynu sa v podmienkach Slovenska využívajú prírodné horninové štruktúry. Komerčné využitie zásobníkov na Slovensku začalo v roku 1973, kedy boli do pôvodných, vyťažených ložísk vtláčané prvé metre kubické zemného plynu. Zásadnou výhodou pri budovaní podzemných zásobníkov sú geologické a technologické poznatky z predchádzajúcej ťažby uhľovodíkov, ktorá prebiehala v týchto ložiskách.

  • Načo slúžia podzemné zásobníky zemného plynu?

V období nižšej spotreby zemného plynu, napr. v letných mesiacoch, slúžia podzemné zásobníky na uskladnenie plynu dodávaného zo zahraničia. Na druhej strane, keď je plynu v plynárenskej sieti nedostatok a je po ňom vysoký dopyt, napr. v zime, je možné zo zásobníka plyn ťažiť. Aj keď pôvodne boli zásobníky primárne budované za účelom sezónneho skladovania, dnes sa zásobníky využívajú aj na vyrovnávanie hodinových, denných, týždenných ako aj mesačných odchýlok a ich využívanie je určované pohybom cien plynu na európskych burzách.

Úlohou skupiny NAFTA v plynárenskom reťazci je zabezpečenie a poskytnutie skladovacej kapacity svojim klientom, najmä dodávateľom plynu, ktorí dodávajú plyn pre koncových užívateľov (domácnosti, priemysel, plynové elektrárne či doprava). Naša činnosť je síce neviditeľnou, ale nevyhnutnou súčasťou bežného života množstva slovenských domácností a podnikov.

Podzemné zásobníky NAFTA sú dôležitou súčasťou plynárenskej infraštruktúry, zohrávajú kľúčovú rolu pri zabezpečovaní plynulých dodávok plynu na Slovensko ale aj v rámci Európy a sú strategickým nástrojom, ktorý zvyšuje energetickú bezpečnosť.

  • Flexibilita zásobníkov pomáha reagovať na aktuálne požiadavky trhu

Ako operátor najväčšieho komplexu podzemných zásobníkov na Slovensku rozvíjame v spoločnosti oblasť skladovania zemného plynu už viac ako 45 rokov. Neustále upevňujeme našu pozíciu na európskom trhu skladovacích služieb a dlhodobo aktívne pracujeme na pracujeme na bezpečnom, spoľahlivom a efektívnom využívaní zásobníkov a prepojených sietí. Investujeme do flexibility zásobníkov, čím vieme podľa potreby prepnúť zásobník z režimu vtláčania na ťažbu a naopak. Našou hlavnou výhodou je, že prevádzkujeme tzv. komplex zásobníkov, ktoré sú spojené s inými plynárenskými sieťami (distribučná, prepravná) ale aj s virtuálnym obchodným bodom v Rakúsku. Komplex sa zároveň nachádza v blízkosti hraníc troch krajín, takže cez napojenia je schopný obslúžiť celý stredoeurópsky priestor.

Podzemné zásobníky NAFTA

NAFTA je medzinárodná skupina energetických spoločností s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu na Slovensku. Naše odborné skúsenosti v oblasti podzemného skladovania zemného plynu efektívne uplatňujeme aj v zahraničí a vznikajúce synergie využívame vo všetkých oblastiach. V Nemecku prevádzkujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti NAFTA Speicher podzemné zásobníky Inzenham-West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt a vo Veľkej Británii poskytujeme naše technicko-servisné služby pre podzemný zásobník zemného plynu Humbly Grove. Snaha skupiny NAFTA exportovať svoje odborné know-how nekončí a pozeráme sa aj na ďalšie možnosti rozšírenia našich skladovacích služieb v zahraničí.

Prehľad podzemných zásobníkov NAFTA, ich prevádzkovania či poskytovania technicko-servisných služieb:
SpoločnosťKrajinaPodzemný
zásobník
zemného
plynu
NAFTA
Technický
operátor
NAFTA
Marketér 
skladovacej
kapacity
NAFTA
Technicko
-servisné
služby
Pracovný
objem
(TWh)
NAFTASKKompex Láb

 

 

 27.7
PozagasSKPozagas  

 

6.9
SPP StorageCZDolní Bojanovice  

 

6.9
NAFTA SpeicherDEBreitbrunn/Eggstätt

 

  11.1
Inzenham-West

 

 

 4.8
Wolfersberg

 

  4.1
Humbly Grove Energy LimitedUKHumbly Grove  

 

2.6

Celkovo dnes NAFTA zabezpečuje prevádzku, rozvoj a technicko-servisné služby pre zásobníky s viac ako 64 TWh skladovacej kapacity vo viacerých európskych krajinách, čím významne prispieva k bezpečnosti dodávok zemného plynu.


Podzemné zásobníky NAFTA na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku:

Mapa skladovanie plynu Mapa skladovanie plynu