Vrtba
a POS
Ponúkame služby v oblasti podzemných opráv sond a vrtby pre interných aj externých klientov
POSaV POSaV

Vrtba a POS

Vrtná skupina spoločnosti NAFTA je so svojím existujúcim technologickým vybavením schopná hĺbenia rôznych typov vrtov až do hĺbky 2500 m a pracovať na opravách sond až v hĺbke 4000 m. Podieľa sa na posudzovaní potenciálu prieskumných území, na navrhovaní nových prieskumných vrtov a poskytuje podporu pre skupinu projektov v oblasti podzemných zásobníkov zemného plynu. Rozsiahle skúsenosti spoločnosti NAFTA v tejto oblasti boli preukázané už na mnohých projektoch na Slovensku i v zahraničí.

Pozoruhodné fakty:

 • 3200 odvŕtaných vrtov
 • 6505 m bol najhlbší vrt na Slovensku - Šaštín 12 
 • 57 objavených ropných a plynových ložísk
 • 4 626 km² oblasť pokrývajú prieskumné licencie
 • 2000 km² plochy pokrývajú 3D seizmické dáta

Činnosť podzemných opráv sond a vrtby je certifikovaná podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a podľa normy SCCP.

Zamestnanci podieľajúci sa na riadení činností POSaV sú držiteľmi certifikátov IWCF, vydaných certifikačným medzinárodným nezávislým orgánom International Well Control Forum, ktorý sa zameriava na odbornú prípravu, akreditáciu a certifikáciu v oblasti kontroly vrtov prieskumu a ťažby v naftárskom a plynárenskom priemysle.

DNV_Dekra hor DNV_Dekra hor

Ponúkame tieto služby: 

Podzemné opravy sond

 • Prípravné práce (úprava terénu, príprava pracovných plôch a príjazdových ciest)
 • Opravy plynových zásobníkových sond, plynových a ropných ťažobných sond až do hĺbky 4 000 m
 • Projektovanie opráv a technický dozor pri vykonávaní prác
 • Zostavovanie a zapúšťanie vystrojení sond
 • Čistenie vystrojenia sond pomocou parného agregátu
 • Deparafinácie čerpacích rúr
 • Práce na ústí vrtu
 • Rekonštrukcie ústí sond, výmeny a opravy produkčných krížov
 • Kompletné podpovrchové aj povrchové likvidácie sond
 • Prechody na nové obzory po vyťažení pôvodných
 • Vykonávanie cementačných prác vo vrtoch (cementové mostíky)
 • Zapúšťanie a usadzovanie mechanických mostíkov
 • Zapúšťanie a usadzovanie mechanických a hydraulických pakrov
 • Frézovanie pažníc a rozširovanie vrtov
 • Inštalácia podpovrchových bezpečnostných ventilov
 • Zostavovanie filtračných kolón
 • Naplavovanie protipieskových filtrov
 • Príprava pracovných kvapalín a čírenie pracovných kvapalín
 • Intenzifikačné práce a strojárenské práce
 • Defektoskopia a tlakové skúšky

Vrtba

 • Hĺbenie vrtov zameraných na vyhľadávanie a prieskum ložísk zemného plynu a ropy až do hĺbky 2 500 m
 • Hĺbenie geotermálnych vrtov až do hĺbky 2 500 m
 • Projektovanie vrtov, technický dozor pri výkone prác
 • Paženie vrtov
 • Cementácie riadiacich kolón
 • Laboratórne rozbory cementových zmesí

Súpravy

Naše 2 osádky podzemných opráv sond a vrtby aktuálne operujú so 4 súpravami.

Súpravy určené na podzemné opravy sond:

 • DIR 3009, nosnosť 90 t 

Súprava na vŕtanie

 • BIR 8005, nosnosť 160 t

Súpravy určené na vŕtanie a podzemné opravy sond: 

 • GVS 3070, nosnosť 70 t
 • DRILLMEC MR 4000 DB, 90 t

DRILLMEC MR 4000 DB

Je moderná mobilná súprava, ktorá plní požiadavky vysokej bezpečnosti a ekologickej prevádzky. Súprava je navrhnutá v súlade s normou APIF, platnými európskymi predpismi a ATEX certifikáciou pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Ide o mobilnú súpravu na podvozku TATRA s možnosťou vŕtania do 1800 m a podzemné opravy sond do hĺbky 3500 m. Táto súprava bola uvedená do prevádzky v roku 2014.

Súprava sa používa na opravu sond do hĺbky 2 500 m a hĺbenie vrtov do 1 800 m.

Základné parametre súpravy:

 • Mechanická samohybná súprava
 • Maximálna nosnosť (zaťaženie na háku): 90 t
 • Maximálna hĺbka POS: 2 500 m
 • Celková výška súpravy: 32,6 m
 • Hydraulické diskové brzdy hlavného vrátku, pomocná vzduchová brzda a núdzová brzda
 • Odhlučnený motor Caterpillar C11
 • Interný kotviaci systém (kotvy nezasahujú mimo plochy sondy)
 • Umiestnené na špeciálnom podvozku Tatra s max. rýchlosťou 75 km/h
 • Celková hmotnosť v prepravnej polohe – 55 t
 • Kompaktné rozmery v prepravnej polohe – 17,6 x 2,5 x 3,98 m
 • Natáčanie predných aj zadných náprav, t. j. polomer otáčania len 14,6 m
 • Certifikácia podľa noriem API, ATEX, CE, homologizácia pre cestnú premávku v EÚ

Príslušenstvo:

 • DataAcquisitionSystem – elektronický systém na sledovanie a záznam POS parametrov
 • Hydraulický podávač na manipuláciu s vrtným náradím – zvýšenie bezpečnosti a automatizácie
 • Odplyňovač – typ „Poorboy“ na na odplynenie vrtného výplachu