Kontakty
spoločnosti
Poštové adresy, telefonické kontakty a emailové adresy
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

CA PZZP Plavecký Štvrtok

NAFTA a.s.
Centrálny areál PZZP Láb
900 68 Plavecký Štvrtok
Tel.: +421 34 697  4872

Plavecky Stvrtok Plavecky Stvrtok