Kontakty
spoločnosti
Poštové adresy, telefonické kontakty a emailové adresy
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Kontakty

NAFTA a.s. - sídlo spoločnosti
Votrubova 1
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 (0)2-4024 2111
Fax: +421 (0)2-4024 2510
Havarijná zelená linka: 0800 123 088
info@nafta.sk
www.nafta.sk

Korešpondenčná adresa Bratislava:
NAFTA a.s.
P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika

Baratislava Baratislava