Ročná
správa
Naše výročné správy a finančné výkazy
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Ročná správa

Nižšie nájdete ročné správy spoločnosti NAFTA z posledných rokov a Správy nezávislého audítora a individuálne a konsolidované finančné výkazy.

Ročná správa 2022
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2022
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2022
Oznámenie o uložení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Ročná správa 2021
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2021
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2021
Oznámenie o uložení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok 

Ročná správa 2020 
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2020
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2020
Oznámenie o uložení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Ročná správa 2019
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2019
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2019
Oznámenie o uložení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Ročná správa 2018
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2018
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2018
Oznámenie o uložení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Ročná správa 2017
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2017
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2017
Oznámenie o uložení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Ročná správa 2016
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2016
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2016
Oznámenie o uložení individuálnej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Ročná správa 2015
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2015
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2015
Oznámenie o uložení individuálnej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Ročná správa 2014
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2014
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2014
Oznámenie o uložení individuálnej účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Ročná správa 2013
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2013
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2013

Ročná správa 2012
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2012
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2012

Ročná správa 2011
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2011
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2011

Ročná správa 2010
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2010
Správa nezávislého audítora a konsolidované finančné výkazy za rok 2010