Štruktúra
spoločnosti
Vedenie a orgány spoločnosti
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Štruktúra spoločnosti


Manažment

Martin Bartosovic Martin Bartosovic
Ing. Martin Bartošovič
generálny riaditeľ
Ladislav Goryl Ladislav Goryl
Ing. Ladislav Goryl
riaditeľ divízie podzemných zásobníkov zemného plynu
Jozef Levoca Jozef Levoca
Ing. Jozef Levoča, MBA
riaditeľ divízie prieskumu a ťažby
Jana Cinova Jana Cinova
Mgr. Jana Cinová
riaditeľ ekonomického úseku
Ladislav Barkoci Ladislav Barkoci
Ing. Mgr. Ladislav Barkoci
riaditeľ obchodného úseku

Predstavenstvo

Jan Špringl Jan Špringl
Ing. Jan Špringl
predseda
Jozef Pagáč Jozef Pagáč
Ing. Jozef Pagáč
podpredseda
Robert Bundil Robert Bundil
Ing. Robert Bundil
člen
Peter Kamenický Peter Kamenický
Ing. Peter Kamenický
člen
Eduard_Veselovsky Eduard_Veselovsky
Ing. Eduard Veselovský
člen

Dozorná rada

Gary Wheatley Mazzotti
podpredseda
Ing. Daniel Kujan
člen
Ing. Peter Šefara
člen
Mgr. Lenka Balog Ferenčáková
členka
PhDr. Pavol Kašpar
člen
Ing. Marek Vanko PhD. MBA
člen