Štruktúra
spoločnosti
Vedenie a orgány spoločnosti
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Štruktúra spoločnosti


Manažment

Martin Bartosovic Martin Bartosovic
Ing. Martin Bartošovič
generálny riaditeľ
Ladislav Goryl Ladislav Goryl
Ing. Ladislav Goryl
riaditeľ divízie podzemných zásobníkov zemného plynu
Jozef Levoca Jozef Levoca
Ing. Jozef Levoča, MBA
riaditeľ divízie prieskumu a ťažby
Szilard Kása Szilard Kása
Ing. Szilárd Kása
riaditeľ ekonomického úseku
Ladislav Barkoci Ladislav Barkoci
Ing. Mgr. Ladislav Barkoci
riaditeľ úseku obchodu a marketingu

Predstavenstvo

Jan Špringl Jan Špringl
Ing. Jan Špringl
predseda
Jozef Pagáč Jozef Pagáč
Ing. Jozef Pagáč
podpredseda
Robert Bundil Robert Bundil
Ing. Robert Bundil
člen
Dušan Hagaš Dušan Hagaš
Ing. Dušan Halgaš
člen
Ing. Eduard Veselovský Ing. Eduard Veselovský
Ing. Eduard Veselovský
člen

Dozorná rada

doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.
predseda
Gary Wheatley Mazzotti
podpredseda
Ing. Daniel Kujan
člen
Ing. Peter Šefara
člen
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
člen
Ing. Peter Bocán
člen