NAFTA
Spoľahlivý partner na európskom energetickom trhu
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

O nás

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. NAFTA poskytuje rozvoj a technicko-servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Profil spoločnosti

Obchodné meno: NAFTA a.s.

Sídlo: 
Votrubova 1
821 09 Bratislava 
Slovenská republika
IČO: 36 286 192
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 4837/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo

Hlavný predmet činnosti:

  • banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
  • vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
  • otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
  • projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch