História

1913 Objavenie ložiska ťažkej ropy pri Gbeloch, Slovensko (vtedajšie Rakúsko-Uhorsko)

1914 Začiatok priemyselnej ťažby ropy na území Slovenska

1927 Ročný objem ťažby ropy v Gbeloch na úrovni 9 146 ton

1946 Zlúčenie ropného priemyslu na Slovensku a v Čechách

1950 Komerčné využívanie vedľajšieho produktu ťažby ropy – zemného plynu 

1952 Prvá modelácia na základe seizmických vĺn

1958 Začiatok intenzívnej plynofikácie Slovenska 

1959 Vrchol ťažby zemného plynu na Slovensku – 1,3 mld. m3 za rok

1963 Ťažba ropy na Slovensku dosahuje 84,5 tisíc ton ročne

1966 Začiatok ťažby zemného plynu na východnom Slovensku 

1966 Rozvoj koncepcie využitia doťažovaných ložísk na skladovanie zemného plynu

1970 Výstavba prepravného plynovodu Bratstvo z Ruska cez územie Slovenska

1971 Výstavba podzemných skladovacích objektov vo Viedenskej panve na území západného Slovenska

1972 Prvá 2D seizmická modelácia s použitím technológie CPR 

1973 Prvé kubické metre plynu prúdia do zásobníkových ložísk 

1973 Objavenie nového rozsiahleho ložiska Gajary-báden

1975 Realizácia najhlbšieho ropného vrtu – Šaštín 12 (6 505 m)

1977 Skúšobná prevádzka 1. etapy podzemných zásobníkov Láb s ročnou skladovacou kapacitou 200 mil. m3

1979 Dokončenie 2. etapy podzemného zásobníka Láb – zvýšenie ročnej skladovacej kapacity na 350 mil. m3 

1984 Spustenie 3. etapy podzemného zásobníka Láb 

1988 Komplex zásobníkov Láb dosahuje kapacitu 1,7 mld. m3 a denný vtlačno-ťažobný výkon 20 mil. m3

1988 Prvá 3D seizmická modelácia uskutočnená vo Viedenskej panve

1993 Založenie spoločnosti POZAGAS spoločnosťou NAFTA a jej partnermi

1997 Dokončenie výstavby 4. etapy podzemného zásobníka Láb 

2003 Strategické rozhodnutie vytvoriť dve kľúčové divízie spoločnosti NAFTA – Skladovanie a Prieskum a ťažba

2005-2011 Projekt spolupráce vo Viedenskej panve – prvý hĺbkový vrt do predneogénneho podložia 

2006 Technickou optimalizáciou sa zvyšuje skladovacia kapacita zásobníkov NAFTA na cca 2 mld. m3 

2008 Začiatok výstavby nového podzemného zásobníka zemného plynu Gajary-báden

2011 Uvedenie do prevádzky 2. etapy podzemného zásobníka Gajary-báden – kapacita podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA 2,3 mld. m3

2012 NAFTA ako prvá spoločnosť v Európe uvádza na trh nový Opčný produkt

2014 Dokončenie výstavby projektu Gajary-báden – skladovacia kapacita 2,5 mld. m3

2015 NAFTA sa stáva partnerom rakúskej spoločnosti RAG pri vytvorení testovacieho zariadenia na uskladňovanie obnoviteľnej energie

2016 Partnerstvo so spoločnosťou Cub Energy Inc. pri rozvoji ťažby uhľovodíkov v oblasti Užhorod na Ukrajine

2016 Partnerstvo so spoločnosťou Vermilion Energy pri rozvoji prieskumnej licencie Trnava na západnom Slovensku

2017 NAFTA spolu s partnermi zrealizovala 3D seizmické merania v okolí Trnavy na Slovensku a Užhorodu na Ukrajine

2018 NAFTA uskutočnila akvizíciu podzemných zásobníkov zemného plynu (Breitbrunn/ Eggstätt, Inzenham - West a Wolfersberg) so spoločnosťou DEA Deutsche Erdoel AG v nemeckom Bavorsku

Udalosti z Prieskumu a ťažbyO skladovaníVšeobecné udalosti