Dokumenty na stiahnutie

Oznámenie bankového účtu pre účely výplaty dividend
Oznámenie o zmene osobných údajov akcionára
Žiadosť o výmenu hromadnej akcie
Plnomocenstvo na prevzatie akcie
Postup pri darovaní, kúpe akcie
Postup pri zdedení akcií
Postup pri zmene osobných údajov
Oznámenie zmeny v osobe akcionára