Dokumenty na stiahnutie

Etický kódex
Prezentácia NAFTA
Technické podmienky platné od 01.05.2024
Supervízia 3D seizmického merania v oblasti Východoslovenskej nížiny na Slovensku - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
standard product SK_updated11032024
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2023
Application form_Firm Flexible Storage Capacity 28022024
standard product SK
Tender Conditions 24/25_28022024
Prevádzkový poriadok účinný od 28.2.2024
Výsledok hlasovania č. 6
Výsledok hlasovania č. 5
Výsledok hlasovania č. 4