Možnosti spolupráce

Vzhľadom na pokročilý vek ložísk a súvisiaci pokles ťažby na Slovensku sa spoločnosť NAFTA rozhodla, že svoje skúsenosti a know-how v PaŤ  využije aj za hranicami Slovenska. Na začiatok by sme sa chceli zamerať na okolité krajiny, najmä  Poľsko, Ukrajinu a Maďarsko a neďaleké krajiny v juhovýchodnej časti Európy a na Balkáne.

Popri partnerských programoch PaŤ spoločnosť NAFTA získavala skúsenosti pri úspešných spoluprácach s partnermi doma aj v zahraničí.  Na Slovensku sa do nášho projektu  málo priepustného ložiska v Trebišove vo Východoslovenskej nížine a do projektu pred-neogénu vo Viedenskej panve zapojili  aj iní partneri .
 
A naopak, v zahraničí sa NAFTA podieľala na efektívnom projekte v Kazachstane, ktorý prevádzkovala domáca spoločnosť.