Verejná informačná
nástenka
Informácie pre účastníkov trhu s plynom
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Verejná informačná nástenka

Klient zásobníka NAFTA má záujem o predaj 200 GWh plynu formou prevodu plynu v zásobníku s nasledovnými parametrami:

Objem 200 GWh
Druh plynu SK plyn
Konečný termín prevodu 19. septembra 2022
Cena predmetom dohody

V prípade záujmu nás kontaktujte na storage@nafta.sk

__________________________________________________________________________

Tento systém má slúžiť pre účastníkov trhu s plynom na rýchlu a korektnú výmenu informácií pre sekundárne obchodovanie s nevyužitou uskladňovacou kapacitou v zásobníkoch spoločnosti NAFTA.

Každý zákazník, ktorý chce zverejniť svoju ponuku alebo dopyt po skladovacej kapacite, nás môže kontaktovať na storage@nafta.sk.

Sekundárne obchodovanie s uskladňovacou kapacitou sa uskutočňuje v súlade s bodom 2.4.5 Prevádzkového poriadku.