Underground Sun Storage

 
Spoločnosť NAFTA dbá o budúcnosť a udržateľnosť životného prostredia, s ktorými nespochybniteľne súvisia aj obnoviteľné zdroje energie. Aj preto sa stala súčasťou projektu Underground Sun Storage, vytvoreného v rámci konceptu Power-to-gas. Ide o jedinečný projekt uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov v podzemných geologických štruktúrach vo forme zmesi zemného plynu a vodíka.
 
Takáto technológia môže byť v budúcnosti jednou z možností uskladňovania nadbytočnej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú zatiaľ vie ľudstvo skladovať len v obmedzenej miere, a preto ostáva častokrát nevyužitá. Takéto riešenie by zvýšilo atraktivitu OZE, dovolilo by im naďalej rásť a odrazilo by sa aj na významnom znižovaní emisií CO2.
 
NAFTA bola na základe rozsiahlych skúseností v oblasti podzemného skladovania partnerom pri modelovaní reaktívneho transportu, analýze vplyvu na podpovrchovú celistvosť, a tiež príprave technického návrhu a dodaní kompresora do testovacieho zariadenia v rámci projektu.
 
Projekt pozostával z niekoľkých na seba nadväzujúcich etáp. Po ukončení laboratórnych testov bolo v rakúskom Pilsbachu postavené jednoduché technologické stredisko. V stredisku sa nachádzala elektrolýzna jednotka pre výrobu vodíka a kompresor, s pomocou ktorého sa zemný plyn v zmesi s vodíkom vtláčal do vyťaženého ložiska zemného plynu. V rámci projektu bolo do podzemných štruktúr zatlačených a následne vyťažených 1,2 miliónov m3 zmesi zemného plynu s 10% podielom vodíka.
 
Prevádzkový test skladovania energie vo forme zmesi zemného plynu a vodíka bol úspešne ukončený v roku 2017.
 
Viac o projekte sa dozviete na stránke: