Verejná informačná nástenka

 
Klient má záujem o nákup plynu v zásobníku s nasledovnými parametrami:
Objem 100 GWh
Termín Marec / Apríl 2021
Miesto zásobník NAFTA
Cena predmetom dohody

V prípade záujmu nás kontaktujte na storage@nafta.sk

__________

Tento systém má slúžiť pre účastníkov trhu s plynom na rýchlu a korektnú výmenu informácií pre sekundárne obchodovanie s nevyužitou uskladňovacou kapacitou v zásobníkoch spoločnosti NAFTA.

Každý zákazník, ktorý chce zverejniť svoju ponuku alebo dopyt po skladovacej kapacite, nás môže kontaktovať na storage@nafta.sk.
 
Sekundárne obchodovanie s uskladňovacou kapacitou sa uskutočňuje v súlade s bodom 2.4.5 Prevádzkového poriadku.