Verejná informačná nástenka

 
Aktuálne neevidujeme žiadnu ponuku na sekundárne obchodovanie.
 
V prípade, že chcete zverejniť svoju ponuku, nás kontaktujte na storage@nafta.sk.
 
 
__________

Tento systém má slúžiť pre účastníkov trhu s plynom na rýchlu a korektnú výmenu informácií pre sekundárne obchodovanie s nevyužitou uskladňovacou kapacitou v zásobníkoch spoločnosti NAFTA.

Každý zákazník, ktorý chce zverejniť svoju ponuku alebo dopyt po skladovacej kapacite, nás môže kontaktovať na storage@nafta.sk.
 
Sekundárne obchodovanie s uskladňovacou kapacitou sa uskutočňuje v súlade s bodom 2.4.5 Prevádzkového poriadku.