Dokumenty na stiahnutie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - súdne spory
Informácie o spracúvaní osobných údajov - spracovanie kontaktných údajov obchodných partnerov
Informácie o spracúvaní osobných údajov - prístupové systémy
Informácie o spracúvaní osobných údajov - pracovné povolenia
Informácie o spracúvaní osobných údajov - podateľňa
Informácie o spracúvaní osobných údajov - oznamovanie protispoločenskej činnosti
Informácie o spracúvaní osobných údajov - odborná prax
Informácie o spracúvaní osobných údajov - nahrávanie havarijných liniek
Informácie o spracúvaní osobných údajov - marketingová agentúra PS Digital
Informácie o spracúvaní osobných údajov - kamerové systémy
Informácie o spracúvaní osobných údajov - hotovostný a bezhotovostný platobný styk
Informácie o spracúvaní osobných údajov - externá komunikácia
Informácie o spracúvaní osobných údajov - evidencia pozemkových vzťahov
Informácie o spracúvaní osobných údajov - akcionár
Informácie o spracúvaní osobných údajov - agenda výberových konaní (obstarávanie)