Obstarávanie

Spoločnosť NAFTA a.s. zverejňuje na tejto stránke oznámenia o vyhlásení verejných obchodných súťaží, výberových konaní a výziev na rokovacie konania, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Registrácia
 
Pre prístup do nášho nákupného portálu je potrebné zaregistrovať sa na tomto linku

Aktuálne prebiehajúce súťaže:
 
19.4.2021 - Nákup filtrov a filtračných vložiek
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
 
15.4.2021 - Likvidácia odpadov
 
14.4.2021 - Povrchová úprava potrubných rozvodov a nosných konštrukcií v technológiách NAFTA a.s.
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

24.3.2021 - Výber nominovaných dodávateľov na zabezpečenie služieb, prác a dodávok na rok 2021-2023 - Diagnostika ohrevov plynu a regeneračných kotlov spoločnosti NAFTA a.s.

15.3.2021 - Servisné činnosti na rok 2021-2022 v zmysle Zákona o metrológii 157/2018 a vyhlášky ÚNMS SR 161/2019
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

9.3.2021- Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti VTZ 2021
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

4.3.2021 - Dodávka guľových kohútov pre investičnú akciu

2.3.2021 - Servisné činnosti na rok 2021-2023 v zmysle Zákona o metrológii 157/2018 a vyhlášky ÚNMS SR 161/2019 - ZRUŠENIE 15.3.2021
Zrušenie súťaže

4.2.2021 - Revízie VTZ elektro 2021 AKTUALIZÁCIA 22.2.2021
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
Špecifikácia

3.2.2021 - E-shop na kancelárske potreby, vodu, občerstvenie a hygienické potreby prevádzky NAFTA a.s.
Oznámenie o vyhlásení súťaže

2.2.2021 - Testovanie zamestnancov PCR testami
 
22.1.2021 - Audítorské služby

2.12.2020 - Zabezpečenie OOPP - vonkajší odev a obuv
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

2.12.2020 - Zabezpečenie OOPP - ostatná ochrana
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

06.10.2020 - Dodávka PHM (prostredníctvom palivových kariet) pre potreby spoločnosti NAFTA a.s.
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

9.9.2020 - IBS ZNS Dúbrava, ZNS Gajary, PTB, Malacky 3
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
 
19.8.2020 - Náhradný zdroj elektrickej energie 250 kVA
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

24.7.2020 - LOG Management/SIEM
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

23.7.2020 - Zemné prípravné a likvidačné práce
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

13.7.2020 - Diaľkový prenos údajov o tlakoch na medzikružiach a stúpačkách vybraných sond ZS5 - časť PD a realizácia AKTUALIZÁCIA 26.8.2020
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

10.7.2020 - Obnova nástreku MeOH na sondách 3. stavby Mobilný nástrek MeOH dodávka prevádzkovej (skladovacej) nádrže na MeOH, vrátane havarijnej nádrže - ZRUŠENIE SÚŤAŽE K 1.10.2020
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
Príloha č.1
Oznámenie o zrušení

6.7.2020 - Diaľkový prenos údajov o tlakoch na medzikružiach a stúpačkách vybraných sond ZS5 - dodávka prevodníkov
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
Príloha č. 2 - Špecifikácia
 
30.4.2020 - Pipeline Integrity Management - AKTUALIZÁCIA 12.5.2020
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
Technická špecifikácia

21.4.2020 - Zabezpečenie pohonných hmôt (Motorová Nafta - Autocisterny)
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

15.04.2020 - Generálna oprava prípojok ZS3 – prechod pod cestou 13 ks chráničiek sond napojených na stredisko ZS3 trs B - ZRUŠENIE SÚŤAŽE K 27.05.2020
Vyhlásenie súťaže

05.3.2020 - Bezpečnostná služba 2020-2024
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady


04.02.2020 - Rekonštrukcia rozvodov MaR na CS PZZP Láb - 4.etapa kabeláž a práce
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

20.1.2020 - Audítorské služby
 
13.12.2019 - Strážna služba 2020-2024
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podmienky
Príloha č.1
 
04.12.2019 - Technické plyny

26.11.2019 - Rekonštrukcia rozvodov MAR na CS PZZP Láb 4 etapa - dodávka rozvádzačov
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

18.11.2019 - Obnova Firewallov

15.10.2019 - Sánacia ZNS Cunín
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

14.10.2019 - Projektová dokumentácia stavebných investícií: „Rekonštrukcia zberného plynového strediska Trakovice a Zapojenie sondy Trakovice 13“
 
02.10.2019 - Rekonštrukcia rozvodov MaR na CS PZZP Láb - 4.etapa -  ZRUŠENIE SÚŤAŽE K 25.11.2019
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

25.09.2019 - Nákladná preprava
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady

20.09.2019 - Údržba odlesnených plôch sond a objektov, vrátane udržania profilu prejazdnosti prístupových ciest
 
20.08.2019 - Dodávka guľových uzáverov na rok 2020 IA: Výmena guľových kohútov v prevádzke DPZZP 2020 
 
01.08.2019 - Dodávka výpočtovej techniky (NT a PC)
 
24.06.2019 - Projektové dokumentácie stavebných investícií: "Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie piatich sond" - AKTUALIZÁCIA 17.7.2019
 
23.05.2019 -  Rekonštrukcia hydrantovej siete - 2.etapa - Dodávka technológie
 
15.05.2019 - Zabezpečenie poskytovateľa služieb upratovanie pre prevádzky NAFTA a.s.
 
15.05.2019 - Údržbárske a servisné služby vo vnútorných priestoroch súvisiace so zabezpečením obsluhy kúrenia, klimatizácie a vzduchotechniky v priestoroch NAFTA a.s. 
15.05.2019 - Údržba vonkajších priestorov prevádzok NAFTA a.s. 
24.4.2019 - Mobilné hlasové a dátové služby
 
11.4.2019 - Vyčisťovacie práce pre sondy, objekty, príjazdové komunikácie, ropovody a plynovody
 
4.4.2019 - Obstaranie služby CitectScada Customer First – Standard Level Support
 
3.4.2019 - Povrchová úprava potrubných rozvodov a nosných konštrukcií v technológiách NAFTA a.s.
 
19.3.2019 - Vonkajšie inšpekcie plynovodov
 
12.3.2019 - Preprava ropy
 
8.2.2019 - Vyčisťovacie práce pre sondy, objekty, príjazdové komunikácie, ropovody a plynovody - ZRUŠENIE SÚŤAŽE K 29.3.2019
 
29.1.2019 - OVS Elektrická energia 2020-2022
 
19.11.2018 - Osobná preprava
 
12.11.2018 - Dodávka tonerov
 
12.11.2018 - Tlačiarne HP
 
6.11.2018 - Obstaranie dlhodobého úveru
 
21.8.2018 - Terénne úpravy a Technická rekultivácia Odkaliska Moravany
 
26.7.2018 - Prepoj CAG - výstup zo SILICA 
 
4. 6. 2018 - Úprava pomocných systémov TK8 - AKTUALIZÁCIA 20.6.2018
 
24. 5. 2018 - Likvidácia plynovodu Jakubov Breda - Sever
 
21. 5. 2018 - Nákup filtrov a filtračných vložiek
 
17. 5. 2018 - Výmena obchodných clonových meracích tratí (MT) MR 5, MR 6 za ultrazvukové meranie v CS PZZP
 
4. 5. 2018 - Rekonštrukcia plynovodu ZS2 a prepoj Jakubov
 
10. 4. 2018 - Likvidácia odpadov 
 
29. 3. 2018 - Osadenie bezpečnostných uzáverov na vstupné prípojky sond ZS5
 
14. 3. 2018 - Povrchová likvidácia ZNS Cunín a priľahlých sond - AKTUALIZÁCIA 3.4.2018
 
4. 1. 2018 - Dodávka guľových kohútov na rok 2018
 
27. 11. 2017 - Účtovný poradca
 
27. 11. 2017 - Daňový poradca
 
21. 11. 2017 - Výber nominovaných dodávateľov na guľové uzávery a regulačné ventily na rok 2018 - 2019
 
20. 11. 2017 - Čistenie protipieskových filtrov, povrchových filtrov a deparafinácia sondy
 
24. 10. 2017 - Osobná preprava
 
17. 10. 2017 - OOPP - ochranná obuv a vonkajší odev 
 
17. 10. 2017 - OOPP - ostatná ochrana
 
4. 10. 2017 - Poistenie majetku
 
27. 9. 2017 - Dodávka zemného plynu - AKTUALIZÁCIA 18. 10. 2017
 
10. 7. 2017 - Obnova sieťových prvkov
 
22. 6. 2017 - Chemikálie
Podmienky súťaže
Príloha č.1
 
13. 4. 2017 - Kamerový systém CAG a CS PZZP - AKTUALIZÁCIA 27. 4. 2017
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
Zmluva o mlčanlivosti
 
30. 1. 2017 - Servis kompresorových jednotiek Atlas Copco  na rok 2017 a 2018
 
11. 11. 2016 - Doťažovanie zostatkových zásob strediska ZPS Závod - Prieskum
 
10. 11. 2016 - Podpovrchové bezpečnostné ventily 2017 - AKTUALIZÁCIA 25. 11. 2016
 
2. 11. 2016 - Bezpečnostná služba
 
28. 10. 2016 - Osobná preprava
 
25. 10. 2016 - Osadenie bezpečnostného uzáveru na distribučný plynovod DN 500 PN 40, CA PZZP  Bratislava západ
 
3. 10. 2016 - Stravovacie poukážky a darčekové poukážky
 
30. 8. 2016 - Doťažovanie ložiska ZPS Ptrukša – II. etapa
 
25. 8. 2016 - Úprava ramien prípojok sond GA-12, GA-14, GA-33, SU-22, SU-24, SU-27 a SZ-28
 
23. 8. 2016 - Elektrická energia 2017 - 2019
14. 7. 2016 - Nákladná doprava
 
14. 7. 2016 - Zemné prípravné a likvidačné práce
 
6. 7. 2016 - Obnova základnej infraštruktúry – Diskové polia
 
25. 5. 2016 - Kompresorová jednotka pre ZPS Závod - Prieskum
 
6. 5. 2016 - Spracovanie projektovej dokumentácie pre “Doťaženie zostatkových zásob strediska ZPS Závod - Prieskum“
 
4. 5. 2016 - Zapojenie plynovej sondy Senné 46
 
28. 4. 2016 - Podpovrchové bezpečnostné ventily - AKTUALIZÁCIA 3. 5. 2016
 
25. 5. 2016 - Nájom nebytových priestorov Michalovce - AKTUALIZÁCIA 27. 5. 2016
 
21. 4. 2016 - Technické plyny - AKTUALIZÁCIA 4. 5. 2016
 
8. 4. 2016 - Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb pri pracovných cestách - AKTUALIZÁCIA 29. 6. 2016
 
14. 3. 2016 - Zberný uzol Dúbrava 47
 
8. 3. 2016 - GO chráničky DN 800 plynovodu CA PZZP - MŠP
 
22. 2. 2016 - Mobilná technológia úpravy plynu - časť sušenie AKTUALIZÁCIA 8. 3. 2016
 
27. 1. 2016 - Regulačná stanica plynu AKTUALIZÁCIA 24. 2. 2016
 
22. 1. 2016 - Realizácia investičných akcií - montážne práce - AKTUALIZÁCIA 26. 1. 2016
 
13. 1. 2016 - Osadenie bezpečnostných uzáverov na distribučné plynovody - AKTUALIZÁCIA 14. 1. 2016
 
10.12.2015 -  Rekonštrukcia súpravy IDECO BIR 8005 - AKTUALIZÁCIA 30. 3. 2016
 
26. 11. 2015 -  Servis kompresorových jednotiek Atlas Copco na rok 2016 s opciou na rok 2017 a 2018
 
23. 11. 2015 - Výmena chromatografov na CS PZZP Láb
Vyhlásenie súťaže
 
23. 11. 2015 - Audítorské služby - AKTUALIZÁCIA 24. 11. 2015
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
Príloha 1
Príloha 2
 
23.11.2015 - Daňové a účtovné poradenstvo - AKTUALIZÁCIA 24. 11. 2015
 
21. 10. 2015 - Dodávka komponentov na riadiaci systém Allen - Bradley na rok 2016 - 2018
 
2. 10. 2015 - Úprava ramien prípojok sond GZ-10, GZ-27, GZ-57,
GA-19, GZ-48, SU-44, SZ-5
 
24. 9. 2015 - Dodávka zemného plynu -
AKTUALIZÁCIA 1. 10. 2015
 
11. 9. 2015 - Dodávka guľových kohútov 2016 - AKTUALIZÁCIA 25. 11. 2015
Vyhlásenie súťaže
Súťažné podklady
Kúpna zmluva
 
10. 9. 2015 - Vinuté stupačky - AKTUALIZÁCIA 5. 1. 2016
 
4. 9. 2015 - Diaľkové monitorovanie strediska ZPS Láb 3
 
19. 8. 2015 - Odkúpenie pohľadávok spoločnosti NAFTA a.s.
 
27. 7. 2015 - Systém sledovania technológie a kontrola vstupu do CS a CAG - AKTUALIZÁCIA 27. 10. 2015
 
16. 6. 2015 - Ekonomický expert
Vyhlásenie súťaže
 
2. 6. 2015 - Kompresorová jednotka E&P -
AKTUALIZÁCIA 17. 6. 2015
 
26. 5. 2015 - ESD systém na CS PZZP Láb
 
25. 5. 2015 - Odkalisko Moravany - AKTUALIZÁCIA 14. 1. 2016
 
18. 5. 2015 -  Systém sledovania technológie a kontrola vstupu do CS a CaG - ZRUŠENIE SÚŤAŽE K 20. 7. 2015
 
18. 5. 2015 - Nákup filtrov a filtračných vložiek 
 
28. 4. 2015 - Zapojenie plynovej sondy Suchohrad 64 - AKTUALIZÁCIA 14. 5. 2015
 
24. 4. 2015 - Poskytnutie jednotky pre geologickú kontrolu vŕtania vrátane technického dozoru - AKTUALIZÁCIA 7. 5. 2015
 
20. 4. 2015 - Pohonné hmoty
 
8. 4. 2015 - Úprava produkčných krížov
 
31. 3. 2015 - Obnova kompresorových jednotiek
TK1 - 6 na CS PZZP  Časť : TK 1 -  2 – projektová dokumentácia
AKTUALIZÁCIA 28. 4. 2015
 
16. 3. 2015 - Obstaranie cestných panelov - lokalita Východ
 
6. 3. 2015 - Zabezpečenie servisu a kontrol hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, zariadení na dodávku vody, požiarnych hadíc na hasenie a komínov
 
2. 3. 2015 - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení
 
5. 2. 2015 - Výmena osvetlenia v CS PZZP Láb 
 
28. 1. 2015 -  Osadenie bezpečnostného uzáveru na prívodno-expedičný plynovod CA PZZP – TRP DN700
Výmena podzemného guľového kohúta MMVV01 umiestneného na plynovode CA PZZP-TRP DN700
AKTUALIZÁCIA 12. 2.  2015
 
23. 1. 2015 - Zabezpečenie EPS, PDS a SHZ kalibrácií
 
14. 1. 2015 - Zberné plynové stredisko Záhorská Ves a zapojenie sondy ZV3 - AKTUALIZÁCIA 29. 1. 2015
 
19. 12. 2014 - Poskytnutie servisných služieb pre kogeneračnú jednotku na stredisku ZNS Dúbrava - AKTUALIZÁCIA 27. 3. 2015
 
19. 12. 2014 - Rekonštrukcia hydrantovej siete v CS PZZP Láb
 
18. 12. 2014 - Poskytnutie servisných služieb pre náhradné zdroje elektrickej energie a motory Caterpillar & Olympian - AKTUALIZÁCIA 27. 3. 2015
 
24. 11. 2014 - Uzatváranie odkaliska Moravany
ZRUŠENIE SÚŤAŽE K 27. 2. 2015
 
20. 11. 2014 - Upratovanie, údržby a vyčisťovacie práce na sondách - AKTUALIZÁCIA 18. 2. 2015
 
03. 11. 2014 - Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 
30. 10. 2014 - Zapojenie sond Záhorská Ves 5, 6 a Vysoká 36, a vybudovanie NN prípojky sond Záhorská Ves 5, 6
 
22. 10. 2014 - Operatívny leasing
 
20. 10. 2014 - Dodávka guľových uzáverov na rok 2015 - AKTUALUZÁCIA 24. 10. 2014
 
13. 10. 2014 - Obstaranie kompresorovej jednotky - AKTUALIZÁCIA 30. 4. 2015
 
23. 9. 2014 - Výroba a dodávka nádrží pre stavbu ZPS Záhorská Ves a sondu Záhorská Ves 3 - AKTUALIZÁCIA 12. 1. 2015
Špecifikácia zariadení
 
18. 9. 2014 - Likvidácia odpadov - AKTUALIZÁCIA - 24. 02. 2015
 
5. 8. 2014 - Zhotovenie pracovných plôch a úprava prístupových komunikácií k vrtom Suchohrad 67 a Dúbrava 6.
Zrušenie súťaže k 3.10.2014
 
17. 4. 2014 - Obstaranie služby CitectScada Gold Support
 
17. 3. 2015 - Dlhodobý úver
 
Archív ukončených súťaží 
 
12. 12. 2017 - Výmena obchodných clonových meracích tratí (MT) MR 5, MR 6 za ultrazvukové meranie v CS PZZP - ZRUŠENÉ
 
7. 12. 2017 - Dodávka a montáž procesného plynového chromatografu - ZRUŠENÉ 
 
20. 1. 2016 - Zabezpečenie printových služieb 
 
11. 9. 2014 - Úprava ramien prípojok sond 2015
 
9. 9. 2014 - Duálne pripojenie do internetu - perimeter
 
25. 8. 2014 - Drobný spotrebný materiál
 
25. 8. 2014 - Kancelársky tovar, občerstvenie
 
25. 7. 2014 - Kompresorová jednotka
 
17. 7. 2014 - OVS Dodávka zemného plynu
 
16. 7. 2014 - Obstaranie rúr na VVTL plynovody a produktovody
 
11. 7. 2014 - Obstaranie cestných panelov
 
4. 7. 2014 -  Poistenie majetku
 
4. 6. 2014 -  Výmena pracovného plynu  pre pohon ventilov za stlačený vzduch v CS PZZP - časť E02, E04, E05, E06
AKTUALIZÁCIA - 18.6.2014
 
15. 5. 2014 - Výmena pracovného plynu pre pohon ventilov za stlačený vzduch v CS PZZP - časť E01, E03
 
5. 5. 2014 Obstaranie usmerneného vŕtania pre roky 2014 - 2017
 
31. 1. 2014 - Nákup osobných počítačov a notebookov - AKTUALIZOVANÉ 17. 4. 2014
 
28. 1. 2014 - Projektová dokumentácia stavebnej investície: Zberné plynové stredisko Záhorská Ves a zapojenie sondy Záhorská Ves 3
Krycí list
Prílohy:
 
13. 1. 2014 - Krátkodobý úver 
Zrušenie súťaže 30. 1. 2014
 
19. 12. 2013 - Realizácia investičných akcií - AKTUALIZÁCIA 6. 2. 2014
 
17. 12. 2013 - Výber nominovaných dodávateľov na guľové uzávery a regulačné ventily na rok 2014-2018
 
AKTUALIZÁCIA!
Lehota, do ktorej možno návrh podať: 15. 02. 2014, 12:00 hod.
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 30. 06. 2014
 
 
12. 11. 2013 - Osobná preprava
 
24. 10. 2013 - Bezpečnostná služba
 
7. 10. 2013 - Stravovacie poukážky a darčekové poukážky
 
3. 10. 2013 - Zapojenie plynovej sondy Gajary 145
 
2. 10. 2013 - Pracovná zdravotná služba
 
2. 9. 2013 - Dodávka guľových uzáverov na rok 2014 - 13. 12. 2013 AKTUALIZÁCIA
 
Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  28.02.2014 o 12:00 hod.
 
Akcia č. 1 Osadenie uzatváracích armatúr na spojovacie plynovody ZS3 - CA
Rozdelenie dodávky prvá časť s termínom dodania: 30.05.2014
Zvyšná časť opcia na rok 2015 s dodávkou v roku 2015
 
Akcia č. 2 Prepojenie Ga-Bá a 3.stavby s plynovodom Láb–Baumgarten
Rozdelenie dodávky prvá časť s termínom dodania: 30.05.2014
Zvyšná časť opcia na rok 2014 s dodávkou v roku 2014
 
9. 8. 2013 - Vonkajšie inšpekcie plynovodov - 12. 8. 2013 AKTUALIZÁCIA
 
5. 8. 2013 - Obstaranie pakrov a preplachovacích objímok - 18. 11. 2013 AKTUALIZÁCIA
 
14. 6. 2013 - Obstaranie motorových vozidiel a servisné služby
 
14. 6. 2013 - Stravovacie služby v Plaveckom Štvrtku
 
18. 4. 2013 - Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb pri pracovných cestách
 
 
12. 12. 2012 - Softvér na podporu optimalizácie riadenia prevádzky komplexu PZZP Láb - 17. 12. 2013 AKTUALIZÁCIA
Vyhlásenie súťaže
Opis predmetu súťaže
Zmluva o mlčanlivosti
 
Základné informácie
 
Odbor nákupu zabezpečuje tovary, služby a práce pre potreby spoločnosti NAFTA formou verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, výberových konaní a manažmentu zmlúv.
 
Verejné obstarávanie:
Niektoré súťaže týkajúce sa hlavného predmetu činnosti spoločnosti sú vyhlasované a riadené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Obchodné verejné súťaže:
Niektoré súťaže sú v zmysle platných právnych predpisov vyhlasované a riadené v súlade s príslušnými ustanoveniami o obchodnej verejnej súťaži zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 
Výberové konania:
Ostatné výberové konania sú riadené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a platnými internými nariadeniami spoločnosti NAFTA a.s.
 
Kontakty:
Odbor nákupu 
NAFTA a.s.
Votrubova 1
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
Fax: +421- (0)2-4024 2531
 
12. 12. 2017 - Výmena obchodných clonových meracích tratí (MT) MR 5, MR 6 za ultrazvukové meranie v CS PZZP - AKTUALIZÁCIA 22. 12. 2017