Ochrana osobných údajov

 
S účinnosťou od 25. mája 2018 sa pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NAFTA a.s. („NAFTA a.s.“ alebo „spoločnosť“) veľmi dôležitá, preto je spracúvanie osobných údajov vykonávané v súlade s požiadavkami týchto právnych predpisov, pričom osobitný dôraz sa kladie najmä na bezpečnosť a ochranu osobných údajov.
 
Plnenie informačnej povinnosti
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť poskytuje dotknutej osobe v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov (t.j. v čase ich získavania od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po ich získaní).
 
Práva dotknutých osôb
Podrobné informácie o jednotlivých právach dotknutej osoby, vrátane spôsobu ich uplatnenia, sú uvedené v informácii týkajúcej sa konkrétneho účelu spracúvania (napr. pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sú všetky požadované informácie uvedené v informácii spracovanej spoločnosťou na tento konkrétny účel) a sú dostupné na webovom sídle spoločnosti v časti ochrana osobných údajov.
 
 

Zásady používania súborov cookie

Zásady používania cookies na webových stránkach spoločnosti NAFTA a.s. informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných, ktoré upravuje smernica EÚ 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Podrobnosti o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako kontrolovať súbory cookie“.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Na stránkach www.nafta.sk používame cookies v rámci služby Google Analytics a systému Drupal, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku vašim potrebám. Vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto sú všetky tieto údaje anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické, technické a marketingové účely.

S pomocou Google Analytics štatistík môžeme skúmať návštevnosť našich stránok a informácie, ktoré sú pre užívateľov zaujímavé a ku ktorým sa vracajú najčastejšie. Tieto súbory cookies patria do kategórie analytických, ktoré slúžia na vytváranie anonymných prehľadov o obľúbenosti a návštevnosti jednotlivých stránok.  Vygenerované informácie sú uložené ako anonymná štatistika v spoločnosti Google, bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe.

Drupal cookies sú zavedené v rámci systému administrácie stránok spoločnosti. Tieto cookies ukladajú preferencie užívateľského rozhrania. Vďaka nim váš prehliadač dokáže rozpoznať, či máte funkčný Java Script, vaše preferované nastavenia jazyka a grafické preferencie, ako napríklad rozloženie a veľkosť. Využívanie týchto cookies vám pomáha komfortnejšie prehliadať naše webové stránky.  Spoločnosť NAFTA tieto údaje nevyužíva v žiadnych interných štatistikách. Drupal cookies patria do kategórie funkčných.

Na stránkach zákazníckej zóny (isod.nafta.sk) používame cookies na uloženie užívateľskej relácie. Slúžia nám napríklad na to, aby vás system pri dlhšej nečinnosti odhlásil v záujme bezpečnosti portálu. Rovnako na zákazníckej zóne cookies používame na identifikáciu JavaScriptu. Cookies na zákazníckom portáli patria do kategórie funkčných a dočasných.

Cookies nepoužívame na žiadne iné účely ako sú uvedené vyššie. Jednotlivé údaje sú sprístupnené len pre vybraných zamestnancov spoločnosti NAFTA a oprávneného správcu našich webových stránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach, sú trvalé a dočasné. Trvalé cookies ostávajú vo vašom zariadení aj po opustení našich stránok, dočasné sa vymažú po ukončení návštevy/zavretí prehliadača. Všetky cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod na blokovanie a zmazanie cookies nájdete na domovských stránkach vašich prehliadačov. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.
 
Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookie nájdete v príručke k vášmu telefónu alebo tabletu. Po blokovaní súborov cookie budete môcť aj naďalej navštevovať naše stránky, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať vaše preferované nastavenia webovej lokality, nebudeme môcť analyzovať návštevnosť našich stránok a prispôsobovať ich nastavenia potrebám užívateľov.