Podzemný zásobník zemného plynu Veľké Kapušany

 
Názov projektu
Podzemný zásobník zemného plynu Veľké Kapušany
 
Účel a popis projektu
Podzemný zásobník zemného plynu Veľké Kapušany si kladie za cieľ podporiť bezpečnosť dodávok zemného plynu v regióne a vystupňovať integráciu trhov členských štátov EÚ - Poľskej republiky, Slovenskej republiky, Maďarskej republiky, zahŕňajúc taktiež susedný trh Ukrajiny.
Projekt podporí prioritný energetický plynový koridor Európskej únie (NSI East Gas) a bude mať významný cezhraničný dopad na okolité krajiny. Strategická je lokalizácia projektu na východnej hranici Európskej únie, v tesnej blízkosti jednej zo vstupných brán zemného plynu do EÚ - kompresorovej stanice Veľké Kapušany, v mieste, kde sa stretávajú 3 existujúce a 2 plánované trasy plynovodov. V tejto oblasti Slovenska sa pritom momentálne nenachádza žiadna uskladňovacia kapacita. Vybudovaním podzemného zásobníka s priamym napojením na kompresorovú stanicu Veľké Kapušany bude posilnená pozícia plynárenského uzla Veľké Kapušany, s predpokladaným zintenzívnením obchodných aktivít a postupnej transformácie uzla na plynárenský HUB.
Na pohon kompresorov zásobníka je uvažované využívať odpadové teplo z existujúcich kompresorov kompresorovej stanice Veľké Kapušany s pozitívnym ekologickým dopadom – v tomto prípade sa nepredpokladá  zvýšenie emisií do životného prostredia  pri prevádzke podzemného zásobníka zemného plynu voči existujúcemu stavu.
 
Technické vlastnosti projektu
-   340 mcm novej skladovacej kapacity
-   Ťažobná kapacita 3,75 mcm/deň
-   Vtlačná kapacita 3,75 mcm/deň
-   Predpokladaný začiatok výstavby: zatiaľ neurčené
 
Lokalizácia
Veľké Kapušany (povrchová technológia) – Ptrukša (geologická štruktúra).
Bývalé plynové ložisko je situované približne 1km západne od Ukrajinskej hranice. Bližšie informácie sú uvedené v mape nižšie.
Kontaktné údaje navrhovateľa
Navrhovateľ:
NAFTA a.s.
Adresa:
Votrubova 1
821 09 Bratislava
Slovenská republika
 
Kontaktná osoba:
Ing. Ladislav Barkoci (email: info@nafta.sk)