Rozvojové projekty

 
Podzemný zásobník zemného plynu Veľké Kapušany
Projekt vybudovania podzemného zásobníka zemného plynu na východe Slovenskej republiky v tesnej blízkosti existujúcej kompresorovej stanice Veľké Kapušany za účelom zvýšenia bezpečnosti dodávok zemného plynu v regióne, zvýšenia integrácie plynárenských trhov okolitých krajín a podpory rozvoja plynárenského uzla Veľké Kapušany.