Skladovacia kapacita

Sezónna skladovacia kapacita

Sezónna skladovacia kapacita predstavuje náš základný skladovací produkt, ktorý Vám umožňuje využívať zásobník na sezónnom princípe - vtláčať zemný plyn do zásobníka počas leta a odťažovať zásobník v zime.
 
Skladovacia kapacita je predávaná v tzv. Štandardných balíčkoch služieb už od objemu 10 GWh. Súčasťou balíčka je aj vtlačný a ťažobný výkon, ktorý poskytuje stodňovú vtlačiteľnosť a stodňovú vyťažiteľnosť. Tieto si môžete následne upraviť podľa Vašich potrieb pomocou našich Individuálnych služieb. Minimálny denný tok plynu nie je limitovaný – môžete si nanominovať také množstvá, aké Vám vyhovujú. 
 
Sezónna skladovacia kapacita je ponúkaná na pevnej alebo prerušiteľnej báze. Prerušiteľnosť nastáva za okolností, ktoré nám z technických alebo prevádzkových príčin neumožňujú poskytnúť skladovaciu kapacitu bez obmedzenia alebo prerušenia.
 
Flexibilná skladovacia kapacita
 
Flexibilná skladovacia kapacita predstavuje progresívny skladovací produkt, ktorý Vám umožňuje zemný plyn vtláčať a ťažiť bez ohľadu na sezónu. Vďaka tejto flexibilite máte možnosť multicyklovať Váš Pracovný objem viackrát počas roka.
 
Flexibilná skladovacia kapacita je zvyčajne ponúkaná s Vtlačným a Ťažobným výkonom na konštantnej úrovni. Klienti si môžu nominovať protitok alebo dokonca meniť tok plynu v priebehu dňa.
 
Úplnú definíciu produktov nájdete v Prevádzkovom poradku.