Dozorná rada schválila zmeny v Predstavenstve NAFTA a.s.

 
Bratislava, 20. 1. 2017 - Na základe rozhodnutia Dozornej rady NAFTA a.s. zo dňa 18. januára 2017 nastali zmeny vo funkciách predstavenstva spoločnosti. S účinnosťou od 20. januára 2017 sa novými členmi Predstavenstva NAFTA a.s. stanú Ing. Rastislav Kupka a Ing. Ján Majerčík, ktorí vo funkcii nahradia RNDr. Pavla Kaločaja, PhD. a Ing. Branislava Pavlakoviča. Voľba do funkcie nového podpredsedu prebehne na najbližšom zasadnutí Predstavenstva NAFTA a.s.
 
Ing. Rastislav Kupka sa narodil v roku 1973 a svoje štúdium ukončil na Fakulte riadenia Žilinskej univerzity. Na manažérskom poste začal v roku 1998 v spoločnosti SG Finance Management, s.r.o. Následne zastával niekoľko vedúcich a manažérskych funkcií v oblasti IT, koordinácie projektov či riadenia a controllingu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Neskôr pôsobil vo sfére konzultačných služieb na pozícii senior manažéra pre oblasť energetiky v spoločnosti Deloitte a v súčasnosti v spoločnosti GTD Consulting, s.r.o. V priebehu svojej kariéry pôsobil vo funkcii člena predstavenstva a člena dozornej rady vo viacerých významných energetických spoločnostiach.
 
Ing. Ján Majerčík sa narodil v roku 1985 a svoje štúdium absolvoval na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne. Svoju kariéru začal v oblasti programovania a IT. Jeho ďalšie pôsobenie smerovalo do oblasti obchodu, kde pôsobil ako člen a manažér obchodných tímov v rôznych spoločnostiach. Pred začiatkom jeho pôsobenia v Predstavenstve NAFTA a.s zastával pozíciu manažéra regionálneho predaja v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., kde bol zodpovedný za riadenie tímov a výkon predaja v regióne.
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.