Kontakt pre verejnoprospešné aktivity

 
Martina Štecová
Externá komunikácia
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: + 421 918 907 175
Email: info@nafta.sk
 
Radi Vám poskytneme informácie o možnosti podpory verejnoprospešných aktivít.
Vyplnené Žiadosti o podporu prosím zasielajte na adresu:

email: info@nafta.sk
 
alebo
 
NAFTA a.s.
P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika