Médiá

Tlačové správy
Prostredníctvom tejto sekcie môžete neustále získavať nové aktuálne informácie o spoločnosti NAFTA.
 

Kontakt pre média

Mgr. Martina Štecová
Externá komunikácia 
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: + 421 918 907 175
 
NAFTA a.s.
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika