foto_clanok_news_12.jpg

NAFTA podporuje aj podujatia zamerané na ochranu životného prostredia

Spoločnosť NAFTA pôsobí vo viacerých regiónoch Slovenska. V každej lokalite jej záleží na dobrých vzťahoch či už s majiteľmi pozemkov, dotknutými úradmi alebo miestnymi podnikateľmi. V rámci regiónov jej pôsobenia spravuje sponzoringový program, ktorý je zameraný na podporu miestnych komunít, zeleného rozvoja regiónu a vzdelávania.

NAFTA sa aktívne zapája a podporuje aj lokálne akcie zamerané na ochranu životného prostredia. Dlhoročným projektom spoločnosti NAFTA, obce Plavecký Štvrtok a jej občanov je Deň Zeme. Začiatky dnes už tradičnej aktivity siahajú do roku 2011, kedy sa skupina dobrovoľníkov, pod vedením obyvateľky Plaveckého Štvrtka Zuzany Ondriášovej, rozhodla vyčistiť okolité lesy.

Spoločnosť NAFTA podporuje všetky zmysluplné projekty, preto túto spoluprácu uvítala a pokračuje v nej už mnoho rokov. Do čistenia lesov a okolia obce sa pravidelne zapájajú nielen obyvatelia Plaveckého Štvrtku, miestne poľovnícke združenie PZ Sokol, ale aj zamestnanci spoločnosti NAFTA. Ide o zaujímavé spojenie, kedy už NAFTA nie je v regióne vnímaná iba ako podnikateľský subjekt, ale aj ako „dobrý sused“, ktorý sa stará a podporuje aktivity miestnej komunity. Generálny riaditeľ NAFTA, Martin Bartošovič: „Snažíme sa podporovať zmysluplné aktivity a Deň Zeme v Plaveckom Štvrtku takouto akciou určite je. Sme hrdí, že sme dlhoročným partnerom a účastníkom projektu zameraného práve na ochranu životného prostredia."

Aj keď toto dobrovoľnícke podujatie ku Dňu Zeme má v obci všeobecne silnú podporu, obyvatelia blízkej rómskej osady sa doteraz do nej nezapájali. Pozitívny posun nastal tento rok, keď spoločnosť NAFTA kontaktovala obyvateľka osady a zároveň aktivistka Rút Zemanová s prosbou o zapojiť sa do čistenia prístupovej cesty, ktorá vedie k osade. Les je žiaľ často využívaný ako smetisko, a to nielen osadníkmi, ale aj ľuďmi, ktorí radšej vyvezú smeti do lesa než do zberného dvoru v obci.

NAFTA zabezpečila potrebný materiál, kontajnery aj následné uskladnenie vyzbieraného odpadu a vďaka spoločnému úsiliu sa podarilo vyčistiť väčšiu časť lesa a sprístupniť cestu k osade. Dôležitejšie než samotné upratovanie je však to, že ľudia z osady sami prejavili snahu a aktívne sa zapojili do zveľadenia a vyčistenia prostredia, v ktorom žijú. Zatiaľ je to iba prvá „lastovička“, ale prvé kroky bývajú vždy najťažšie.

Akcia priniesla aj pozitívne čísla: vyzbieralo sa šesť 8-kubíkových kontajnerov odpadu s celkovou hmotnosťou takmer 10,6 tony.

Dňom Zeme však podobné aktivity nekončia, snaha ľudí o udržiavanie čistoty v obci aj blízkom lese a odstraňovanie odpadu prebieha priebežne aj po zvyšok roka. Počas uplynulých rokov sa podarilo znížiť množstvo vyzbieraného odpadu a samotné znečisťovanie má naďalej klesajúcu tendenciu.

Starosta Plaveckého Štvrtku Radoslav Benkovič hovorí: „Ako starosta obce vítam všetky aktivity, ktoré súvisia s čistením a udržiavaním kvalitného životného prostredia a prírody a som veľmi rád, že tieto aktivity trvajú a budeme ich podporovať aj v nasledujúcich rokoch.“

Zuzana Ondriašová, zakladateľka a dlhoročná organizátorka má jeden sen. Sníva, že jedného dňa nebude musieť čistenie organizovať, že ľudia sa začnú viac starať o svoje okolie a prírodu. Pokiaľ však takáto situácia nastane, NAFTA je pripravená pomáhať a podporovať projekt Deň Zeme v Plaveckom Štvrtku.


Viac
15.08.2022

NAFTA podporuje aj podujatia zamerané na ochranu životného prostredia

Spoločnosť NAFTA pôsobí vo viacerých regiónoch Slovenska. V každej lokalite jej záleží na dobrých vzťahoch či už s majiteľmi pozemkov, dotknutými úradmi alebo miestnymi podnikateľmi. V rámci regiónov jej pôsobenia spravuje sponzoringový program, ktorý je zameraný na podporu miestnych komunít, zeleného rozvoja regiónu a vzdelávania.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac
About us background

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti