NAFTA organizovala Detskú naftársku univerzitu

 
Spoločnosť NAFTA pokračovala v projekte Detská naftárska univerzita, s ktorým sme po prvýkrát začali v roku 2015. Po prvých úspešných ročníkoch projektu sme v septembri navštívili deviate ročníky základných škôl v Malackých a na začiatku októbra sme žiakov týchto škôl privítali aj v priestoroch nášho Centrálneho areálu v Gajaroch.
 
Cieľom projektu Detská naftárska univerzita je informovať mladých ľudí o našom geologickom bohatstve, plynárenských a skladovacích reáliách, keďže ťažba uhľovodíkov a skladovanie zemného plynu sú dlhodobou súčasťou priemyslu Záhoria. Zároveň sme týmto spôsobom chceli žiakov motivovať pri výbere ďalšieho vzdelávania a budúcej kariéry v tomto odvetví.
 
Prvá časť vzdelávacieho projektu bola formou teoretickej prednášky na pôde škôl. Žiakom sme priblížili históriu ťažby ropy a zemného plynu na Slovensku a rovnako sme sa venovali témam o ložiskách a o podzemnom uskladňovaní zemného plynu. Žiaci okrem teoretických zaujímavostí z plynárenského priemyslu mali možnosť si obzrieť skutočné jadro z vrtov, vzorky ropy či vrtného dláta. V praktickej časti projektu sme pre školákov pripravili exkurziu v Centrálnom areáli podzemných zásobníkov Gajary, kde sa dozvedeli viac o skladovaní zemného plynu a pozreli si našu technológiu v skutočnosti.
 
Veríme, že tento projekt žiakom pomohol lepšie spoznať históriu ťažby a skladovania, ktoré dlhodobo prebieha v ich blízkom okolí. Dúfame, že projekt bude pokračovať aj v budúcom roku na ďalších školách v regiónoch, v ktorých pôsobíme.