NAFTA organizovala tradičné cvičenie banských záchranárov

Bratislava, 28.5.2015 - Spoločnosť NAFTA a.s., ktorá je najvýznamnejším prevádzkovateľom podzemných zásobníkov zemného plynu na území Slovenska, dnes uskutočnila pravidelné cvičenie banských záchranných zborov v cvičnom areáli v Lozorne. Tréning bol zameraný na  likvidáciu havárie na sonde počas jej opravy.

NAFTA disponuje jedinečnou záchrannou zložkou – Hlavnou banskou záchrannou stanicou, ktorej členovia každoročne absolvujú cvičenie likvidácie rôznych havárií. „Dnešné cvičenie prebehlo v zmysle Havarijného plánu spoločnosti a pomohlo preveriť spoluprácu záchranných zložiek v krízovej situácii,“ konštatoval po ukončení cvičenia Ing. Michal Ševera, riaditeľ divízie služieb.

Okrem jej členov sa k cvičeniu pripojili aj záchranári zo Záchrannej brigády HaZZ z Malaciek, DHZ Pole, ZBZS Západ a ZBZS Východ. Celkovo sa tak cvičenia zúčastnilo 71 záchranárov a bola pri ňom použitá špeciálna technika.
Vysoká pripravenosť členov Hlavnej banskej záchrannej stanice potvrdzuje záväzok spoločnosti NAFTA dbať o bezpečnosť svojich prevádzok a správať sa zodpovedne k prostrediu, v ktorom pôsobí. 
 
Spoľahlivá a bezpečná prevádzka podzemných zásobníkov je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia, ale je tiež jedným zo základných nástrojov pre zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska. To sa preukázalo aj počas uplynulej zimy, kedy sa aj vďaka podzemným zásobníkom spoločnosti NAFTA podarilo minimalizovať dopad krátení dodávok zemného plynu z východu na Slovensko.

NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete.