NAFTA podpísala dohodu o spolupráci s OMV

 
Dňa 22. augusta 2018 podpísala NAFTA a.s., v rakúskom Gänserndorfe zmluvu o spolupráci so spoločnosťou OMV Austria Exploration & Production GmbH.
 
Stretnutia za účelom podpisu zmluvy sa zúčastnili predstavitelia oboch energetických spoločností. Slávnostnému podpisu zmluvy o vzájomnej spolupráci predchádzali úvodné prezentácie zástupcov oboch spoločností, zamerané na kľúčové činnosti NAFTA a OMV.
Účelom zmluvy medzi NAFTA a OMV je definovanie podmienok poskytnutia vzájomnej podpory v prípade vzniku mimoriadnej situácie v budúcnosti. V záujme zvýšenia efektivity pri odstraňovaní mimoriadnej situácie sú obe spoločnosti pripravené si navzájom pomôcť vyčlenením svojej technológie alebo ľudských zdrojov.
 
NAFTA pre prípad vzniku mimoriadnej situácie disponuje jedinečnou záchrannou zložkou, banskou záchrannou službou (HBZS). Banská záchranná služba je súčasťou integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky a zabezpečuje služby v dvoch úrovniach: Závodná banská záchranná stanica, ktorú tvoria prevádzkoví zamestnanci, a Hlavná banská záchranná stanica, ktorá má profesionálnych banských záchranárov. „Členovia banských záchranných staníc pravidelne absolvujú cvičenia zvládania rôznych druhov mimoriadnych situácií aj v súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami. Banské záchranné stanice zároveň disponujú prostriedkami, ktoré zahŕňajú vlastné zásahové vozidlá, čerpadlá na diaľkovú dopravu vody a špeciálne technické zariadenia,“ uviedol Ing. Ladislav Goryl, riaditeľ divízie podzemných zásobníkov zemného plynu.