NAFTA a.s. si v roku 2012 upevnila pozíciu jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete

Bratislava 30. apríla 2013 – Kľúčový skladovateľ zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenský líder v prieskume a ťažbe uhľovodíkov spoločnosť NAFTA a.s. dosiahla v roku 2012 zisk po zdanení 87,988 mil. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 9 %. Vďaka flexibilným skladovacím kapacitám s dobrým napojením na siete v regióne strednej a východnej Európy NAFTA významne prispieva k energetickej bezpečnosti regiónu, a zároveň k podpore obchodovania na plynárenskom trhu. V roku 2012 NAFTA pokračovala v projekte rozvoja skladovacích kapacít Gajary-báden, ale tiež v rozširovaní svojho portfólia skladovacích produktov.
 
NAFTA  má za sebou úspešný rok, ktorým potvrdila, že je schopná ponúkať profesionálne služby, inovatívne produkty a expertízu v dynamicky sa rozvíjajúcom a perspektívnom odvetví. Aj keď situácia na trhu so skladovacími kapacitami nie je v súčasnosti jednoduchá, NAFTA dobre reaguje na zmeny na trhu zvyšovaním flexibility a širokou ponukou skladovacích produktov. Dôkazom je napríklad unikátny produkt Opcia, ktorý NAFTA priniesla na trh ako prvá v Európe,“ uviedol v tejto súvislosti generálny riaditeľ NAFTA a.s. Ing. Martin Bartošovič.
 
Medziročný pokles hospodárskeho výsledku NAFTA a.s. o približne 9 % bol spôsobený najmä zúčtovaním jednorazových transakcií v roku 2011 súvisiacich s pozitívnym vývojom súdnych sporov, a tiež s poklesom predaja uhľovodíkov vyťažených v roku 2012. Negatívny vplyv na výsledok hospodárenia malo tiež zavedenie mimoriadneho odvodu pre podniky v regulovaných segmentoch. Spoločnosť NAFTA odviedla za rok 2012 vo forme mimoriadneho odvodu sumu 1,6 mil. eur.
 
V uplynulom roku preinvestovala NAFTA a.s. objem takmer 20 mil. eur. Najvýznamnejšou investíciou bolo  pokračovanie v realizácii projektu Gajary-báden, ktorý zvyšuje energetickú bezpečnosť krajiny a podporuje prepojenie zásobníka s plynárenskými sieťami. Po úspešnom dokončení projektu v roku 2014 dosiahne skladovacia kapacita NAFTY 2,5 mld. m3, čím sa významne zvýši štandard bezpečnosti dodávok zemného plynu v stredoeurópskom regióne.
 
K 31. decembru 2012 pracovalo v NAFTA a.s. 733 zamestnancov.