NAFTA sa stala víťazom tendra o Vatazhkivsku licenciu

Bratislava 31.október.2019 - Spoločnosť NAFTA, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti NAFTA RV LLC
na Ukrajine, sa zapojila do tendra o Vatazhkivsku licenciu.
So svojou ponukou v aukcii uspela a získala nárok
na licenciu Vantazhkivske neďaleko mesta Poltava.

NAFTA sa zúčastnila online aukcie s ponukou piatich licencií s celkovou rozlohou viac ako 700 km2. Podľa oficiálnych výsledkov
tendra bola spoločnosť so svojou ponukou úspešná. Po splnení všetkých podmienok a ďalších formálnych krokov nadobudne
spoločnosť NAFTA povolenie na prieskum a následnú ťažbu uhľovodíkov v rámci uvedenej licencie na 20 rokov. Hlavným cieľom
spoločnosti je využiť svoje dlhoročné skúsenosti, komplexne preskúmať potenciál licencie a identifikovať všetky ťažiteľné zásoby.

NAFTA aktívne pôsobí na Ukrajine už od roku 2016, kedy získala päťdesiat percent v licencii na prieskum a ťažbu uhľovodíkov
na západe Ukrajiny so spoločnosťou CUB Energy Inc. V tomto prieskumnom regióne NAFTA s partnerom realizovali 3D seizmický
prieskum a v septembri 2019 začali s realizáciou prvého prieskumného vrtu v rámci licencie Užhorod.
 

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného
plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v krajinách strednej
Európy a v súčasnosti je prítomná okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. NAFTA vo viacerých
krajinách prevádzkuje podzemné zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 60 TWh, čím sa stala 6. najväčším
prevádzkovateľom zásobníkov plynu v Európe, realizuje prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie
z obnoviteľných zdrojov.