NAFTA začala s prvým prieskumným vrtom Užhorod - 101 na západnej Ukrajine

Bratislava 11. september 2019 - Spoločnosti NAFTA a.s. a Cub Energy Inc. oznámili začiatok realizácie prvého z troch naplánovaných prieskumných vrtov v rámci licencie Užhorod. Hĺbka všetkých troch vrtov bude v rozmedzí 1 500 – 1 900 metrov.

NAFTA a.s., prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti NAFTA International B.V., vstúpila na ukrajinský trh po získaní 50 % v licencii na prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Užhorodu spolu so spoločnosťou Cub Energy Inc. Od roku 2016 partneri aktívne pracujú na spoločnom projekte zameranom na prieskum Užhorodskej licencie na západnej Ukrajine.

V rámci licencie Užhorod NAFTA s Cub Energy zrealizovali 3D seizmický prieskum na ploche 118 km². Odborníci spoločností pokračovali v analýze a interpretácii výsledkov seizmických dát. Výsledkom spomínaného prieskumu bola identifikácia niekoľkých perspektívnych prospektov. Prvé tri z nich budú realizované v najbližších mesiacoch. V uplynulom období sa aktivity partnerov sústredili na vybavenie vstupov a povolení na pozemky pre vrtné plochy a prístupové cesty. Rovnako aj na legislatívne povolenia (napr. EIA), ako aj na prípravu realizácie prieskumných vrtov.

„Spoluprácu so spoločnosťou Cub Energy Inc. považujeme za úspešný začiatok našich zahraničných aktivít. Oceňujeme najmä to, že toto partnerstvo dalo príležitosť ukázať naše rozsiahle skúsenosti z oblastí ako geológia, ložiskové inžinierstvo a vŕtanie,“ uviedol Ing. Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s.

Ukrajina je jedným z najväčších spotrebiteľov zemného plynu v Európe. Zintenzívnenie využívania vlastných zásob zemného plynu by v strednodobej perspektíve mohlo pomôcť znížiť závislosť krajiny na dovoze tejto komodity.

Licencia Užhorod

Spoločnosť Cub Energy Inc. získala 20-ročnú ťažobnú licenciu Užhorod s rozlohou cca 300 km² dňa 11. marca 2016. NAFTA a.s., prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti NAFTA International B.V., vstúpila na ukrajinský trh po získaní 50 % v licencii Užhorod dňa 8.júla 2016. Užhorodská licencia je geologickým pokračovaním vysoko preskúmaných oblastí na východe Slovenska a kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku.