Default foto news.jpg

Informácia pre akcionárov ohľadom výplaty dividend za rok 2017

21.05.2018

Vážená akcionárka, vážený akcionár,

týmto si Vás dovoľujeme stručne informovať o niektorých významných legislatívnych zmenách týkajúcich sa ochrany osobných údajov a zdaňovania dividend, ktoré budú mať vplyv na ich výplatu.

1. Ochrana osobných údajov

S účinnosťou od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – „GDPR“.

Z tohto dôvodu:

• spoločnosť NAFTA a.s. je povinná akcionárov informovať o príslušných skutočnostiach, ktoré boli uvedené v samostatnom liste zaslanom spolu s pozvánkou na Riadne valné zhromaždenie,

• súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste spoločnosti udelili v žiadosti o výplatu dividend v minulosti, nespĺňa všetky náležitosti vyžadované GDPR, preto číslo bankového účtu, ktoré ste spoločnosti NAFTA a.s. oznámili v žiadosti o výplatu dividend za roky 2013 – 2016 vrátane, je spoločnosť NAFTA a.s. povinná zlikvidovať (dividendy za rok 2017 Vám teda nebude možné na takto oznámený účet vyplatiť).

 

Na účely výplaty dividend za rok 2017 je preto potrebné spoločnosti doručiť tlačivo, ktoré bude obsahovať oznámenie bankového účtu a (ak uznáte za vhodné) aj nový súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade, že spoločnosti NAFTA a.s. nedoručíte priložené oznámenie bankového účtu, dividendy za rok 2017 Vám nebudeme môcť automaticky vyplatiť prevodom na účet.

V prípade otázok prosím kontaktujte gdpr@nafta.sk

2. Zdaňovanie dividend a odvody do zdravotných poisťovní

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) došlo k  zmenám v zdaňovaní dividend vyplácaných zo zisku obchodnej spoločnosti vykázaného za zdaňovacie obdobie 2017.

 

V prípade otázok prosím kontaktujte info@nafta.sk


Viac
24.06.2021

Napriek zložitému pandemickému roku NAFTA pokračovala v medzinárodnej expanzii

Medzinárodná energetická spoločnosť NAFTA a.s. dosiahla v roku 2020 zisk po zdanení vo výške 78,5 mil. eur. Uplynulý rok významne ovplyvnila pandémia, ktorá sa podpísala pod bezprecedentný pokles dopytu po rope aj zemnom plyne. Dôležitým míľnikom uplynulého roka bolo ďalšie rozšírenie aktivít spoločnosti NAFTA do Veľkej Británie a upevnenie jej pozície na Ukrajine.
17.05.2021

Vitajte na novej webovej stránke spoločnosti NAFTA

Dnes sme spustili našu novú webstránku, ktorá ukazuje, že inovácie sú nám blízke nielen v našom core business, ale aj v komunikácii. Stavili sme na modernú grafiku a prehľadný dizajn, ale najmä, na zaujímavý obsah.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti