News default image

Malackí školáci dnes sadili zeleň v lokalite Tri duby

26.10.2012
V minulosti veľmi populárna malacká lokalita Tri duby opäť ožíva. Školáci, zástupcovia mesta Malacky a NAFTA a.s. dnes začali s výsadbou kríkov a stromčekov, ktoré významne pomôžu oživiť túto rekreačnú lokalitu pre obyvateľov Malaciek a blízkeho okolia. Celý projekt úpravy areálu vrátane lesného mobiliáru v blízkosti potoka a troch starých dubov finančne podporila spoločnosť NAFTA a.s.

Počas dnešného predpoludnia sa malackým školákom podarilo vysadiť vyše 50 kríkov a stromčekov. Do projektu sa zapojilo celkovo sedem malackých škôl: materská škola na Kollárovej ulici, základné školy Dr. Dérera, na Štúrovej a Záhoráckej ulici, špeciálna škola na Pribinovej ulici a  gymnáziá sv. F. Assiského a na ulici 1. mája.

Počas dňa deti nielen sadili zeleň, ale tiež prostredníctvom tvorivých aktivít a dielní spoznávali prírodu a súťažili v mnohých kvízoch s tematikou životného prostredia. Päťčlenné tímy študentov zároveň pripravovali súťažné projekty na tému „Tri duby z pohľadu ekológie“, v ktorých budú mať možnosť zhodnotiť význam revitalizácie z hľadiska dopadov na životné prostredie. Súťaž vyhlásila spoločnosť NAFTA a.s.

Vyjadrenie primátora mesta Malacky, RNDr. Jozefa Ondrejku:

„Lokalita Tri duby bola v minulosti obľúbeným rekreačným miestom. Mnohí Malačania ešte dodnes spomínajú na poľovnícke juniálesy či na to, ako sa v priľahlom potoku učili plávať. Sme radi, že vďaka finančnej podpore spoločnosti Nafta a dobrovoľnej práci mnohých, vrátane tých najmladších, sa Tri duby opäť stávajú tým, čím bývali. Keďže naša jediná oddychová zóna Zámocký park je kultúrnou pamiatkou s obmedzenými možnosťami činností, budú Tri duby jedinečnou lokalitou, kde budú môcť Malačania nielen oddychovať, ale aj si napríklad posedieť pri ohnisku. Tri duby dostanú novú zeleň, ohnisko, lavičky, informačnú tabuľu a hracie prvky pre deti. Veríme, že následne sa nám podarí skvalitniť k Trom dubom aj prístupovú cestu pre peších či cyklistov.“

Vyjadrenie generálneho riaditeľa NAFTA a.s., Ing. Martina Bartošoviča:

„Spoločnosť Nafta a.s. sa podujala pomôcť mestu Malacky opätovne sprístupniť túto nádhernú lokalitu, pretože je dôležité uchovať čo najviac zelených miest. Dnešné deti majú veľa technologických lákadiel, tak možno táto lokalita bude pre región jedným z prírodných pokladov, ktoré prilákajú deti a ich rodičov príjemne relaxovať.“


Viac
03.05.2021

NAFTA zvyšuje svoj podiel na Ukrajine

NAFTA a.s. uzavrela dohodu o kúpe akcií so spoločnosťou Cub Energy Inc., podľa ktorej sa má stať 100 percentným vlastníkom licencie na prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Užhorodu.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti