foto_clanok_news_16.jpg

NAFTA potvrdzuje svoj záujem o projekt na východe Ukrajiny

09.12.2019
NAFTA a.s. spolu s energetickou skupinou EPH pokračujú v spoločnom úsilí získať projekt Yuzivska na východe Ukrajiny.

Spoločnosti NAFTA a.s. (NAFTA) a EPPE Power Europe (EPPE) sú pripravení spoločne rozvíjať projekt Yuzivska za podmienok schválených vládou Ukrajiny. Obe spoločnosti patria do energetickej skupiny Energetický průmyslový holding (EPH), a boli schválení Medzirezortnou komisiou pri ukrajinskom Ministerstve energetiky ako investori, ktorí spĺňajú technické a finančné podmienky pre rozvoj projektu Yuzivska.

NAFTA bude v projekte vystupovať ako technický operátor. Spoločnosť pôsobí už viac ako 105 rokov v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov a jej zámerom je v projekte využiť svoje jedinečné know-how, ktoré získala z mnohých projektov, počas jej dlhoročného pôsobenia vo svojich kľúčových oblastiach. Okrem toho, NAFTA aktívne pôsobí na Ukrajine už od roku 2016, kde s partnerom spoločne rozvíjajú licenciu Užhorod.

„Skupina EPH deklaruje pretrvávajúci záujem o projekt Yuzivska a je pripravená prevziať príslušné investičné záväzky na základe schválenej Production Sharing Agreement (PSA). Naša dcérska spoločnosť EP Yuzivska je pripravená podpísať zmluvu PSA schválenú ukrajinskou vládou a EPH je pripravené vydať záruku materskej spoločnosti na zabezpečenie finančných zdrojov potrebných pre implementáciu a rýchly rozvoj projektu Yuzivska, okamžite po jeho odsúhlasení. Keďže projekt máme detailne zmapovaný, vieme zaručiť včasnú ťažbu uhľovodíkov pre ukrajinský trh,“ povedal zdroj zo skupinyy EPH.

„Yuzivska je greenfield projekt, spojený s vysokým geologickým rizikom a vyžaduje rozsiahle práce vo fáze prieskumu. Veríme, že implementáciou nášho know-how, skúseností a metód budeme schopní odkryť celkový potenciál licencie. V rámci tohto projektu sme pripravení alokovať naše kapacity na Ukrajinu s cieľom plne rozvinúť tento projekt a zabezpečiť zvýšenie energetickej nezávislosti Ukrajiny,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s.

NAFTA a.s. je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v krajinách strednej Európy a v súčasnosti je prítomná okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. NAFTA vo viacerých krajinách prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. S celkovou skladovacou kapacitou približne 60 TWh je pozícií  6. najväčšieho prevádzkovateľa zásobníkov plynu v Európe.


Viac
03.05.2021

NAFTA zvyšuje svoj podiel na Ukrajine

NAFTA a.s. uzavrela dohodu o kúpe akcií so spoločnosťou Cub Energy Inc., podľa ktorej sa má stať 100 percentným vlastníkom licencie na prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Užhorodu.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti