News default image

Napriek zložitému pandemickému roku NAFTA pokračovala v medzinárodnej expanzii

24.06.2021
Medzinárodná energetická spoločnosť NAFTA a.s. dosiahla v roku 2020 zisk po zdanení vo výške 78,5 mil. eur. Uplynulý rok významne ovplyvnila pandémia, ktorá sa podpísala pod bezprecedentný pokles dopytu po rope aj zemnom plyne. Dôležitým míľnikom uplynulého roka bolo ďalšie rozšírenie aktivít spoločnosti NAFTA do Veľkej Británie a upevnenie jej pozície na Ukrajine.

Pandémia COVID-19 ovplyvnila v roku 2020 celý podnikateľský sektor, vrátane energetiky, a priniesla mnoho výziev. Zavedenie protipandemických opatrení a s nimi spojených obmedzení sa prejavilo vo všetkých oblastiach hospodárstva, a výrazne sa premietlo aj do poklesu dopytu po rope a zemnom plyne. Jednou z ekonomických výziev pre všetky energetické spoločnosti bola cena zemného plynu, ktorá sa aj v dôsledku miernej zimy dostala na svoje historické minimá.

Počas tejto mimoriadnej situácie sa ako kľúčová ukázala schopnosť spoločnosti NAFTA zabezpečiť bezpečnú a stabilnú prevádzku plynárenských zariadení. „Situáciu počas pandémie sme zvládli najmä vďaka rýchlemu prijatiu všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení a veľkému nasadeniu našich zamestnancov. Počas celého uplynulého roka sa nám podarilo poskytovať našim zákazníkom stabilné a spoľahlivé služby, a to aj napriek komplikovaným okolnostiam,“ uviedol Martin Bartošovič generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA.  

NAFTA pokračovala v medzinárodnej expanzii

Po úspešnom etablovaní sa spoločnosti na nemeckom trhu, pokračovala NAFTA v zabezpečovaní spoľahlivej prevádzky podzemných zásobníkov v Bavorsku. Pred koncom roka boli bavorské zásobníky naplnené na maximálny pracovný objem, čím NAFTA potvrdila spoľahlivosť svojich služieb a pripravenosť na zimnú sezónu. 

Aj v roku 2020 NAFTA pokračovala v rozširovaní svojich aktivít do zahraničia. Vo Veľkej Británii začala poskytovať svoje technicko-servisné služby pre podzemný zásobník zemného plynu Humbly Grove neďaleko Londýna.

Rok 2020 priniesol aj rozšírenie aktivít skupiny spoločnosti NAFTA na Ukrajine, kde aktívne pôsobí už piaty rok. Spoločnosť NAFTA ako akcionár spoločnosti EP Ukraine uspela vo verejnej súťaži a získala dve nové licencie – Grunivska a Okhtyrska. Prieskumné aktivity na Ukrajine pokračovali aj v licenciách Užhorod a Vatazhivska.

Perspektívne prieskumné aktivity na Slovensku

NAFTA s partnerom pokračovali v prípravách na realizáciu identifikovaných prieskumných vrtov v prieskumnom území Trnava a v licencii pri Topoľčanoch realizovali geochemický prieskum, ktorého výsledky potvrdili uhľovodíkový potenciál v tejto oblasti. V regióne Trnava sa spoločnosť pripravovala na prieskumný vrt Trakovice 14.

Prieskumné aktivity so zahraničným partnerom pokračovali aj v licencii Beša a Pavlovce nad Uhom, kde bolo dokončené vyhodnotenie 3D seizmických dát. Všetky spomenuté aktivity by mohli priniesť úžitok v podobe ekonomicky ťažiteľných zásob uhľovodíkov.

Budúcnosť je v nízkouhlíkovej energetike

Dlhoročné skúsenosti z oblasti skladovania zemného plynu chce NAFTA zúročiť aj v inovatívnych projektoch skladovania energie pri prechode k nízkouhlíkovej energetike. Výhodou skladovania obnoviteľnej energie vo forme vodíka v existujúcich zásobníkoch zemného plynu je ich obrovská kapacita, ale aj sezónnosť takéhoto skladovania.

Žiadna iná technológia dnes nevie dlhodobo uskladniť takéto veľké množstvá energie, ako práve skladovanie vo forme molekúl plynu. To vytvára priestor nielen pre zásobníky zemného plynu, ale aj pre celé plynárenstvo, aby sa stalo dôležitou súčasťou transformácie energetiky a hospodárstva na nízkouhlíkové.

Záujem o vytvorenie synergií s obnoviteľnými zdrojmi energie NAFTA deklarovala aj pilotnou inštaláciou solárnych panelov na vybraných prevádzkach. „Veríme, že vďaka rozvinutej infraštruktúre a nášmu dlhoročnému know-how budeme raz v našich zariadeniach skladovať okrem zemného plynu aj vodík, doplnil Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s


Viac
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti