UA

Pomáhame tam, kde je to potrebné

19.04.2022
Byť ľudský, empatický a ochotný pomôcť v ťažkých časoch – to sú hodnoty, ku ktorým sa hlásime.

Intenzívne vnímame a sledujeme súčasnú situáciu na Ukrajine. NAFTA sa dlhodobo snaží pomáhať ľuďom v núdzi. Rovnako to platí aj v prípade Ukrajiny, kde aktívne pomáhame tým, ktorí to potrebujú.

NAFTA s Nadáciou EPH poslala na Ukrajinu už desiatky ton pomoci – potravinovú, zdravotnícku, materiálnu či technologickú. V tejto pomoci aktívne pokračuje aj naďalej s cieľom pomôcť našim zamestnancom a ich rodinám na Ukrajine ale aj utečencom na Slovensku.

Sme nesmierne hrdí, že naši ľudia neváhajú obetovať svoj čas a pohodlie, aby podali pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú.


Viac
22.02.2022

Vďaka spoločnosti NAFTA je skladovanie zemného plynu stále „zelenšie“

NAFTA sa dlhodobo venuje témam a víziám, ako spraviť skladovanie zemného plynu čo najekologickejšie. Jednou z možností je výroba energie z obnoviteľných zdrojov a jej priama spotreba v rámci prevádzok spoločnosti. V lokalitách, kde nie je možná priama spotreba, NAFTA uvažuje o využití obnoviteľnej elektrickej energie na výrobu zeleného vodíka, ktorý sa následne môže využiť v čistej forme alebo primiešavať do plynu prepracovaného v rámci plynárenskej infraštruktúry.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti