IP

Projekt spoločnosti NAFTA bol ako prvý zo Slovenska schválený Európskou komisiou ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíkových technológií

V európskej výzve od Important Projects of Common European Interest (IPCEI) Hy2Tech splnila spoločnosť NAFTA náročné kritériá a uspela so svojím inovatívnym projektom H2I-S&D, ktorý sa zaoberá výskumom vplyvu vodíka na plynárenskú infraštruktúru.

Všetky projekty v rámci výzvy od IPCEI sú zamerané na výrobu vodíka, palivové články, aplikácie pre koncových užívateľov najmä v sektore mobility a tiež na skladovanie, prepravu a distribúciu vodíka. Hlavným cieľom projektu H2I-S&D je identifikácia vhodného ložiska pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a určenie maximálnej možnej koncentrácie, v akej by ho bolo možné skladovať v poréznom type ložiska.

Projekt H2I-S&D je rozčlenený do dvoch fáz. V prvej fáze (R&D fáza) sa identifikujú vhodné geologické štruktúry pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a laboratórnym výskumom sa definuje maximálne prípustná koncentrácia vodíka, ktorú je možné uskladniť. V druhej fáze projektu bude vybudovaná pilotná testovacia prevádzka, kde prebehne už fyzické testovanie vybranej geologickej štruktúry. Teda vodík buď v zmesi so zemným plynom alebo v čistej forme (na základe výsledkov z prvej fázy) bude vtláčaný, resp. ťažený zo štruktúry. „Špecialitou projektu bude tzv. deblending facility – technológia na separovanie vodíka. Bude slúžiť na to, aby sa zákazníkovi, ktorý vtlačí plyn v istej koncentrácii, a ten sa potom zmieša s plynom v zásobníku, mohol vrátiť v požadovanej kvalite,“ prezradil vedúci oddelenia pre inovácie v spoločnosti NAFTA Roman Závada.

„Hlavnou úlohou IPCEI je spájať verejný a súkromný sektor, aby sa mohli realizovať rozsiahle inovatívne projekty ovplyvňujúce konkurencieschopnosť a udržateľnosť naprieč celou Európskou úniou. Celkovo sa do európskej výzvy IPCEI v oblasti vodíka zapojilo viac ako 430 projektov, čo je doteraz najviac. Skvelou správou je, že slovenský projekt spoločnosti NAFTA bol schválený medzi prvými a na notifikáciu v nasledujúcich vlnách čakajú aj iné. Unikátnu príležitosť podieľať sa na špičkovom výskume vodíkových technológií a prinášať prostredníctvom IPCEI zásadné riešenia chcú využiť aj ďalšie slovenské podniky, sme radi, že sme im pritom mohli pomôcť,“ uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, ktorá zastrešovala národný výber IPCEI projektov. 

Do európskej výzvy od IPCEI bolo zaradených celkom 41 projektov z 35 spoločností, pre ktoré Európska komisia schválila maximálnu výšku štátnej pomoci v celkovej hodnote 5,4 miliárd €. Tieto prostriedky budú uvoľnené z národných zdrojov 15 členských štátov, ďalších 8,8 miliárd € by malo pochádzať zo súkromných investícií.

Na podpore IPCEI projektov v oblasti vodíka sa dohodlo 22 členských štátov EÚ a Nórsko v decembri 2020. Každý zo štátov pripravil národnú výzvu na vyjadrenie záujmu. Z národného slovenského výberu, odborní hodnotitelia odporučili na posúdenie Európskej komisii 15 z predložených 32 projektov. V ďalšom procese sa projekty zoskupovali do hodnotových reťazcov s cieľom spojiť spoločnosti podľa ich preferencií do tzv. „vĺn“ IPCEI , aby si mohli vymieňať skúsenosti a spolupracovať. Európska komisia očakáva, že IPCEI v oblasti vodíka vytvorí približne 20 000 priamych pracovných miest.


Viac
15.08.2022

NAFTA podporuje aj podujatia zamerané na ochranu životného prostredia

Spoločnosť NAFTA pôsobí vo viacerých regiónoch Slovenska. V každej lokalite jej záleží na dobrých vzťahoch či už s majiteľmi pozemkov, dotknutými úradmi alebo miestnymi podnikateľmi. V rámci regiónov jej pôsobenia spravuje sponzoringový program, ktorý je zameraný na podporu miestnych komunít, zeleného rozvoja regiónu a vzdelávania.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac
About us background

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti