Podzemné zásobníky NAFTA môžu byť strategickou súčasťou nízkouhlíkovej budúcnosti

V lete 2020 začala slovenským hospodárstvom rezonovať téma podpory výskumu a využívania vodíkových technológií. Zmenu postoja k vodíku vidíme ako vhodnú príležitosť na využitie skúseností, ktoré sme nabrali v uplynulých rokoch na viacerých odborných projektoch týkajúcich sa inovatívneho skladovania energie. V súčasnosti zásobníky zohrávajú dôležitú úlohu v rámci plynárenského reťazca a práve vďaka vízii spolupráce s obnoviteľnými zdrojmi majú jednoznačne čo ponúknuť aj pre budúcnosť energetiky. 

Vodíkové projekty dostávajú priestor na zviditeľnenie

Keď sa v roku 2014 spoločnosť NAFTA pridala ku konzorciu partnerov v projekte Sun Storage v Rakúsku, vodík bol považovaný stále len za akýsi „futurizmus“, o ktorom sníval už Jules Verne. No dnes, o 7 rokov neskôr sa slovo vodík čoraz viac skloňuje aj na domácej scéne. V júli rezort hospodárstva pripravil vodíkovú konferenciu, ktorej cieľom bolo zjednotiť odborné kapacity pod jednou strechou. Týmto krokom sa Slovensko pridalo na vodíkovú mapu Európy. Neostalo len pri prázdnych slovách, ale slová prešli aj v skutky. V septembri bolo za účasti ministra hospodárstva Richarda Sulíka, podpredsedu EK Maroša Šefčoviča, rektorov univerzít TUKE, UPJŠ a predsedu SAV podpísané memorandum, na základe ktorého vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií v Košiciach.

Tieto udalosti nie sú náhodou, ale vznikli na základe predchádzajúcich krokov Nemecka a následne EÚ, ktoré ohlásili svoje vodíkové stratégie. Prvýkrát bol vodík verejne v najvyšších kruhoch EÚ propagovaný a boli vyhlásené rôzne nástroje na podporu a rozvoj vodíkových technológií.

Znamená to, že vodíková éra sa približuje rýchlejšie ako sme očakávali? Sme na ňu ako súčasť plynárenského reťazca pripravení? Čo konkrétne v tejto oblasti robíme? To sú kľúčové otázky, ktoré si kladieme v našej spoločnosti.
Prečítajte si pokračovanie článku, kde nájdete odpovede na tieto otázky.