Spoločnosť NAFTA si upevňuje svoju pozíciu na zahraničných trhoch

Bratislava, 19. júna 2019 NAFTA a.s., ktorá je najväčším operátorom podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov na našom území, dosiahla v roku 2018 zisk po zdanení vo výške 68,3 mil. eur.

Uplynulý rok sa pre spoločnosť NAFTA niesol v znamení upevňovania si pozície na zahraničných trhoch. Dôležitým míľnikom bolo uzatvorenie transakcie so spoločnosťou DEA Deutsche Erdoel AG na kúpu podzemných zásobníkov Inzenham-West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt v Bavorsku, ktorá umožní rozšírenie aktivít a uplatnenie dlhoročného know-how spoločnosti NAFTA v oblasti podzemného skladovania zemného plynu. Touto úspešnou akvizíciou NAFTA zvýšila svoju skladovaciu kapacitu na 60 TWh, čím sa stala 6. najväčším prevádzkovateľom zásobníkov zemného plynu v Európe.

V oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov NAFTA, v spolupráci so zahraničným partnerom zo skupiny Vermilion Energy, pokračovala v príprave vrtných projektov v prieskumnom území Trnava. Obe spoločnosti rozšírili svoju spoluprácu a nadobudli nové prieskumné územie Topoľčany s rozlohou 1 190 km². Na východe Slovenska spoločnosť získala prieskumné územie Beša, kde plánuje prieskumom overiť potenciál ťažby uhľovodíkov.

V ďalších prieskumných činnostiach pokračovala NAFTA na západnej Ukrajine. So spoločnosťou CUB Energy Inc. spolupracovali pri vybavovaní povolení na realizáciu prvých prieskumných vrtov v oblasti Užhorodu.

Napriek mnohým výzvam na energetickom trhu, NAFTA dnes okrem Slovenska úspešne pôsobí aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a na Ukrajine. Vďaka iniciatíve našich zamestnancov, efektívnemu využívaniu dlhoročného know-how a vyspelým technológiám má naša spoločnosť vynikajúce predpoklady pokračovať v raste a rozvoji svojich aktivít doma aj na zahraničných trhoch,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA, Ing. Martin Bartošovič.

Okrem spomínaných partnerstiev sa spoločnosť NAFTA v uplynulom roku pridala aj k vodíkovej iniciatíve, ktorej cieľom je maximalizovať potenciál vodíka ako energonosiča vyrobeného z obnoviteľných zdrojov. NAFTA má vďaka podzemným zásobníkom príležitosť rozvíjať svoju kompetenciu aj v oblasti inovatívneho skladovania energie. Preto sa aj v roku 2018 aktívne podieľala na viacerých projektoch, týkajúcich sa skladovania energie z obnoviteľných zdrojov.

„Našou víziou je nadviazať na rozvojové projekty aj medzinárodné spolupráce a stať sa európskym hráčom v oblasti skladovania zemného plynu s ponukou rozsiahleho portfólia inovatívnych produktov,“ dodal generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s.

 

O SPOLOČNOSTI NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a.s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.