Zmena v predstavenstve spoločnosti NAFTA a.s.

Na základe dnešného rozhodnutia dozornej rady NAFTA a.s. sa novým predsedom predstavenstva spoločnosti, s účinnosťou od 25. januára 2013, stane Ing. Jan Špringl, ktorý v tejto funkcii nahradí Pierra Poncika. Novými členmi predstavenstva NAFTA a.s. sa ďalej stanú Ing. Robert Bundil a Ing. Bohumil Kratochvíl, ktorí vo funkciách nahradia Michaela Fippera a Jaquesa Badeta.

 
K zmenám v obsadení predstavenstva spoločnosti NAFTA a.s. dochádza na základe podpisu zmluvy medzi spoločnosťami E.ON a GDF SUEZ so zástupcami Energetického a průmyslového holdingu (EPH), v ktorej sa dohodli na predaji svojich polovičných podielov v spoločnosti Slovak Gas Holding v prospech EPH.
 
Aj po uvedenej zmene v akcionárskej štruktúre SPP je vlastníkom 40 % akcií NAFTA a.s. spoločnosť E.ON Ruhrgas International, ktorou nominovaný zástupca, Dr. Matthias Kohlenbach, zostáva naďalej vo funkcii člena predstavenstva.
 
Aktuálny zoznam členov predstavenstva NAFTA a.s. od 25. januára 2013:
Ing. Jan Špringl, predseda predstavenstva
Ing. Robert Bundil, člen predstavenstva
Ing. Bohumil Kratochvíl, člen predstavenstva
Dr. Matthias Kohlenbach, člen predstavenstva
 
Ing. Jan Špringl - životopis
Narodil sa v roku 1978. Absolvoval Podnikohospodársku fakultu na VŠE (Vysoká škola ekonomická) v Prahe. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 2002 v Komisii pre cenné papiere. V roku 2003 nastúpil na oddelenie fúzií a akvizícií do investičnej skupiny J&T. Od roku 2005 pôsobil v spoločnosti United Energy, ktorá bola prvou významnou akvizíciou J&T/EPH v oblasti energetiky. V United Energy sa podieľal na projekte reštrukturalizácie spoločnosti. Od roku 2006 bol členom predstavenstva spoločnosti Plzeňská energetika. V roku 2009 sa podieľal na úspešných akvizíciách spoločnosti Elektrárny Opatovice, Pražská teplárenská a nemeckej ťažobnej spoločnosti MIBRAG. V roku 2009 sa tiež stal podpredsedom predstavenstva spoločnosti Pražská teplárenská. Od roku 2010 je predsedom predstavenstva spoločnosti Elektrárny Opatovice. V súčasnosti tiež pôsobí v dozornej rade spoločnosti MIBRAG. Od roku 2012 je generálnym riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti EP Energy, a.s. Od 24. januára 2013 je členom predstavenstva SPP.
 
Ing. Robert Bundil - životopis
Absolvoval štúdium na VŠB - ekonomickej fakulte a po jeho úspešnom ukončení vycestoval na jeden rok do Juhoafrickej republiky, kde sa v miestnej nadácii zaoberal vzdelávaním pôvodne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Po návrate pracoval najskôr v agentúre na výskum trhu ACNielsen ako Account Executive, následne v spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti riadenia Impac na pozícii Project Director. Do J&T Investment Advisors nastúpil v polovici roku 2005 a bol zapojený do rôznych projektov v ovládaných spoločnostiach. Od 2006 pôsobil najmä v spoločnosti Slovenské energetické strojárne a to na pozíciách finančného riaditeľa a riaditeľa pre stratégiu. Od roku 2008 zástava pozíciu člena predstavenstva v tejto spoločnosti.
 
Ing. Bohumil Kratochvíl - životopis
Je absolventom Českého vysokého učení technického v Prahe. Svoju profesionálnu kariéru v plynárenstve začal v roku 1980 a postupne pôsobil v oblasti tranzitnej prepravy, obchodu
so zemným plynom, prieskumu, ťažby a skladovania a nakoniec distribúcie zemného plynu. Počas svojej kariéry pôsobil v českých plynárenských spoločnostiach Transgas, Český plynárenský podnik a SPP Bohemia, a.s. Na Slovensko prišiel v roku 2003 do spoločnosti NAFTA a.s., kde bol v januári 2004 vymenovaný za generálneho riaditeľa. V rokoch 2004 – 2008 bol súčasne vo funkcii člena a predsedu Dozornej rady spoločnosti´Pozagas, a.s. Od 1. júla 2008 do 30. novembra 2012 bol generálnym riaditeľom spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.