NAFTA sa opäť zúčastnila na najväčšom plynárenskom veľtrhu WGC

 
Spoločnosť NAFTA sa v dňoch 25. – 29. júna 2018 zúčastnila energetického veľtrhu World Gas Conference (WGC), ktorý tento rok prebiehal v krajine predsedníctva Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU), Washington D.C.
 
Program dvadsiateho siedmeho ročníka veľtrhu bol zameraný na najaktuálnejšie technické, obchodné a strategické otázky a príležitosti, ktorými čelí plynárenský priemysel v rámci témy "Fueling the Future".
 
Odborných diskusií sa na plynárenskej konferencii zúčastnilo 600 rečníkov. Na veľtrhu, ktorý je sprievodnou akciou konferencie, na ploche 40-tisíc metrov štvorcových, prezentovalo 350 vystavovateľov z viac ako 100 krajín. Novinkou na konferencii boli témy z odvetvia financií, obchodovania, práva, udržateľnosti a obnoviteľných zdrojov a mnoho iných.
 
Zástupcovia úseku obchodu a marketingu a divízie podzemných zásobníkov zemného plynu vystúpili aj na konferencii a potvrdili tak kompetenciu spoločnosti NAFTA v tejto oblasti. 
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete.
 
Veľtrh World Gas Conference (WGC) je najväčším a najdôležitejším podujatím pre svetový plynárenský priemysel. International Gas Union, celosvetová organizácia podporujúca pokrok v plynárenstve, organizuje WGC každé tri roky už od roku 1931. Na konferencii a veľtrhu sa stretávajú odborníci z desiatok krajín a hovoria o najnovšom vývoji v technológiách, stratégiách a príležitostiach pre plynárenský priemysel.